About SMEAG

SMEAG เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการเรียนการสอน ก่อตั้งเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่ที่เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 3 แคมปัส คือ สปาร์ตา (Campus Sparta) คลาสสิก (Campus Classic) และเมืองหลวง (Campus Capital) สถาบัน SMEAG ได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์จัดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เนื่องจากผ่านกระบวนการยินยอมอนุมัติอย่างเข้มงวดทั้งผู้เรียนของสถาบัน และบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้ มีครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอย่างชำนาญการได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล และสอนโดยใช้หลักสูตรของ Cambridge

 1. เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ เพราะมีมากถึง 3 แคมปัส คือ Sparta, Classic และ Capital
 2. ผู้เรียนสามารถเลือกแคมปัสได้ตามความชอบของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนที่สามารถเรียนหนักได้ตามกฎของโรงเรียน เลือกเรียนได้ที่แคมปัส Sparta ส่วนผู้เรียนที่สามารถควบคุมการเรียนของตัวเองได้ อยากเรียนแบบสบายๆ ผ่อนคลาย สามารถเลือกเรียนได้ที่ แคมปัส Classic และCapital
 3. มีกฎระเบียบที่ชัดเจน เนื่องจากมีคาบเรียน Sparta ใช้บังคับผู้เรียนให้เข้าครบทุกคาบ หากไม่ทำตามกฎ จะมีบทลงโทษ
 4. มีการจัดสอบเองทั้งการสอบ IELTS, TOEIC, TOEFL, CAMBRIDGE และ BULATS ซึ่งทุกศูนย์สอบได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จาก British Council, ETS และ Cambridge
 5. ครูผู้สอนในทุกหลักสูตรจะได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ จากผู้อบรมมืออาชีพ
 6. ผู้เรียนจะได้สอบวัดผลประจำทุกสัปดาห์ในศูนย์สอบจริง ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยและช่วยลดความตึงเครียดตอนสอบจริงได้
 7. ผู้เรียนกว่า 98% ได้รับคะแนนสอบตามที่มุ่งหวังและมีความเชื่อมั่นในทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางหลักสูตรรับรองผล (Guarantee Program) ทั้งการสอบ IELTS, TOEIC, TOEFL และCAMBRIDGE
User CEFR ESL BY CAMBRIDGE IELTS TOEFL TOEIC
 

Proficient user

C2 220 C2 Proficiency 8.5 – 9.0 102-120 950 – 990
200
C1 180 C1 Advanced 7.0 – 8.0 61-101 880 – 950
Independent user B2 160 B2 Frist 5.0 – 6.5  

36-60

 

750 – 880

B1 140 B1 Preliminary 3.5 – 4.5
Basic user A2 120 A2 key

Flyer

0 – 3.0 32-34 550 – 750
A1 100 Mover

Starter

หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

(สัปดาห์)

ระดับ คาบเรียน คำอธิบายหลักสูตร/หลักสูตร
 ESL by Cambridge หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานของสถาบัน SMEAG เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและต้องการเรียนแบบเร่งรัด โดยมีคอร์สให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ KET จนถึง CAE สอนครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 4-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

วิชาเลือก Special Class 2 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: Sparta, Classic และ Capital

– บังคับเข้าเรียนคาบ Sparta Evening เป็นเวลา 4 สัปดาห์แรก สำหรับแคมปัส Classic และ Capital

– บังคับเข้าเรียนคาบ Sparta ตลอดหลักสูตร สำหรับแคมปัส Sparta

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Speaking

Master

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เนื้อหาสอนคลอบคลุมตั้งแต่การออกเสียง pronunciation ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ยาวจนถึงการโต้วาที พูดที่สาธารณะ ในคาบเรียนโทสท์มาสเทอร์ (Toastmasters special class) 4-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

วิชาเลือก Special Class 2 คาบ/วัน

คาบเรียน Toastmasters Speaking 2 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: Capital

– บังคับเข้าเรียนคาบ Sparta Evening และ Toastmasters special class เป็นเวลา 4 สัปดาห์แรก

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Business

Master

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ เช่น การค้าระหว่างประเทศ การค้า การเงิน และการจัดตั้งสำนักงาน มีคำศัพท์เฉพาะ มารยาททางธุรกิจ ทักษะและกลยุทธ์สำหรับการทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร OPlc (Oral Proficiency Interview by Computer) Speaking Class และ Toastmaster เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ 4-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

วิชาเลือก Special Class 1 คาบ/วัน

คาบเรียน Toastmasters Speaking 1 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: Capital

– บังคับเข้าเรียนคาบ Sparta Evening เป็นเวลา 4 สัปดาห์แรก

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

PRE TOEIC TOEIC คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วๆ ไป หลักสูตรเตรียมสอบ Pre TOEIC เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ TOEIC แต่ต้องการคะแนนสอบเพื่อเรียนต่อหรือไปต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ในระยะเวลาสั้น และผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเชิงลึก

 

4-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

วิชาเลือก Special Class 2 คาบ/วัน

TOEIC Group Study 2 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Capital

– บังคับเข้าเรียนคาบ Sparta เป็นเวลา 4 สัปดาห์แรก และเข้าร่วมการสอบ TOEIC Mock Tests ในทุกสัปดาห์

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

 

TOEIC

Score Guarantee

 

หลักสูตรการันตี TOEIC เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีผลคะแนน และมีประสบการณ์ในการสอบ TOEIC มาก่อน หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อรับรองผลคะแนน TOEIC สำหรับผู้เรียนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายคะแนนสอบ TOEIC อย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้เรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนทั้งหมด 100% รวมถึงการจำลองสอบในทุกสัปดาห์ และไม่ได้รับการเตือนใดๆ หลังจาก 12 สัปดาห์ หากผู้เรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ผู้เรียนสามารถขยายระยะเวลาในการเรียนได้จนกว่าจะได้คะแนนตามเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบจริง แต่ผู้เรียนจะต้องจ่ายค่าหอพัก ค่าต่อวีซ่า และ Local Fee อื่นๆเอง

 

 

 

 

12
คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน รับประกันผลคะแนน
400 600
540 700
680 800
800 900
เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

วิชาเลือก Special Class 2 คาบ/วัน

TOEIC Group Study 2 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Capital

– เริ่มเรียนตามวันที่กำหนดในแต่ละเดือน

– ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับการสอบอย่างเป็นทางการฟรี ในสัปดาห์ที่ 10 นับจากสัปดาห์ที่เริ่มเรียน (ผู้เรียนที่ได้รับ 3 คำเตือนจากฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแอดมินจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้)

PRE IELTS

 

IELTS เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ทั่วโลกให้การยอมรับ หลักสูตรเตรียมสอบ Pre IELTS เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ IELTS มาก่อน แต่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ในระยะเวลาสั้น และผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเชิงลึก 4 – 24 ทุกระดับ  

เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

Mentoring Special Class 1 คาบ/วัน

Self-Study 1 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Classic

– บังคับเข้าเรียนคาบ Sparta เป็นเวลา 4 สัปดาห์แรก และเข้าร่วมการสอบ IELTS Mock Tests ในทุกสัปดาห์

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

 

 

 

IELTS

Score Guarantee

หลักสูตรการันตี IELTS เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีผลคะแนน และมีประสบการณ์ในการสอบ IELTS มาก่อน หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อรับรองผลคะแนน IELTS สำหรับผู้เรียนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายคะแนนสอบ IELTS อย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้เรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนทั้งหมด 100% รวมถึงการจำลองสอบในทุกสัปดาห์ และไม่ได้รับการเตือนใดๆ หลังจาก 12 สัปดาห์ หากผู้เรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ผู้เรียนสามารถขยายระยะเวลาในการเรียนได้จนกว่าจะได้คะแนนตามเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบจริง แต่ผู้เรียนจะต้องจ่ายค่าหอพัก ค่าต่อวีซ่า และ Local Fee อื่นๆเอง

 

12
คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน รับประกันผลคะแนน
3.5 5.5
5.0 6.0
6.0 6.5
6.5 7.0
เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

Mentoring Special Class 1 คาบ/วัน

Self-Study 1 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Classic

– เริ่มเรียนตามวันที่กำหนดในแต่ละเดือน

– ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับการสอบอย่างเป็นทางการฟรี ในสัปดาห์ที่ 10 นับจากสัปดาห์ที่เริ่มเรียน (ผู้เรียนที่ได้รับ 3 คำเตือนจากฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแอดมินจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้)

PRE TOEFL TOEFL เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานอเมริกัน ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ออกแบบให้เนื้อหาคลอบคลุมครบทั้ง 4 ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมสอบเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ TOEFL มาก่อน แต่ต้องการเพิ่มคะแนนสอบ TOEFL ในระยะเวลาสั้น เพื่อใช้ในการศึกษาในระดับมัธยม และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสถาบันกว่า 7,500 แห่ง กว่า 130 ประเทศทั่วโลก และผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเชิงลึก 4 – 24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

TOEFL Group Study 2 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Capital

– บังคับเข้าเรียนคาบ Sparta เป็นเวลา 4 สัปดาห์แรก และเข้าร่วมการสอบ TOEFL Mock Tests ในทุกสัปดาห์

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

 

TOEFL

Score

Guarantee

 

หลักสูตรการันตี TOEFL เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีผลคะแนน และมีประสบการณ์ในการสอบ TOEFL มาก่อน หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อรับรองผลคะแนน TOEFL สำหรับผู้เรียนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายคะแนนสอบ TOEFL อย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้เรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนทั้งหมด 100% รวมถึงการจำลองสอบในทุกสัปดาห์ และไม่ได้รับการเตือนใดๆ หลังจาก 12 สัปดาห์ หากผู้เรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ผู้เรียนสามารถขยายระยะเวลาในการเรียนได้จนกว่าจะได้คะแนนตามเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบจริง แต่ผู้เรียนจะต้องจ่ายค่าหอพัก ค่าต่อวีซ่า และ Local Fee อื่นๆเอง

 

12
คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน รับประกันผลคะแนน
40 60
60 80
80 90
90 100
เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:4) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

TOEFL Group Study 2 คาบ/วัน

คาบเรียน Sparta 2 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Capital

– เริ่มเรียนตามวันที่กำหนดในแต่ละเดือน

– ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับการสอบอย่างเป็นทางการฟรี ในสัปดาห์ที่ 10 นับจากสัปดาห์ที่เริ่มเรียน (ผู้เรียนที่ได้รับ 3 คำเตือนจากฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแอดมินจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้)

*สำหรับ หลักสูตรการันตี IELTS, TOEFL และ TOEIC สถาบัน SMEAG การันตีว่าผู้เรียนจะทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย โดยมีเงื่อนไขคือระยะเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป มีอัตราการเข้าเรียน 100% และไม่ได้รับใบเตือนใดๆ หากคะแนนไม่ถึงตามที่กำหนด ทางสถาบันจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมสอบ และหลักสูตร จนกว่าจะได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย*

 • รูปแบบการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 แบบ
  1. ห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ One-on-one classrooms ออกแบบให้มีผนังกั้นห้อง ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ช่วยลดความประหม่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  2. ห้องเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ หรือ International Small Group Courses เป็นการเรียนแบบกลุ่ม 1:4 คืออาจารย์ 1 ท่าน ต่อ ผู้เรียน 4 คน เป็นการเรียนการสอนที่ไม่ Fix หัวข้อตามหนังสือ ขึ้นอยู่กับ Topic ของแต่ละวันที่อาจารย์นำมาสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พูดคุยกันมากขึ้น
  3. ห้องเรียนแบบกลุ่มใหญ่พิเศษ หรือ Special Class เป็นกลุ่มประมาณ 10-30 คน เป็นคลาสพิเศษที่เราสามารถเลือกเรียนได้เองตามความสนใจ เช่น Business class และ Music class เป็นต้น โดยจะเรียนรวมกับเพื่อนหลายคน จากหลายๆประเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับเพื่อนจากหลากหลายเชื้อชาติ

ตารางเรียน ESL by Cambridge

Schedule Time ESL by Cambridge
07:00 – 08:20 MORNING SPARTA (Vocabulary Class)
07:30 – 09:20 Breakfast
09:00 – 09:45 1:1 SPEAKING
09:50 – 10:35 1:1 LISTENING
10:45 – 11:30 1:1 READING
11:35 – 12:20 1:1 WRITING
12:20 – 13:20 Lunch
13:20 – 14:05 1:4 DISCUSSION A
14:10 – 14:55 1:4 DISCUSSION B
15.05 – 15.50 SPECIAL CLASS 1 A
15:55 – 16:40 SPECIAL CLASS 1 B
16:50 – 17:35 SPECIAL CLASS 1 A
17:40 – 18:25 SPECIAL CLASS 1 B
17:30 – 19:20 Dinner
19:20 – 20:55 EVENING SPARTA CAMBRIDGE Exam Preparation Class

*ตารางเรียนขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละบุคคล

 1. ราคาค่าเรียนรวมค่าน้ำเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าไฟฟ้าคิดตามปริมาณที่ใช้จริง 12 เปโซ/KW (จำนวนของผู้พักในห้อง ÷ จำนวนไฟฟ้าที่ใช้)
 2. ค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาและระยะเวลาที่เรียน
 3. บริการทำความสะอาดห้อง 1 ครั้ง/สัปดาห์
 4. บริการซักผ้าฟรี 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
 5. เวลาที่ห้ามออกนอกสถาบัน:

แคมปัส Sparta

วันจันทร์ – วันศุกร์ ไม่สามารถออกนอกสถาบันได้

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 23.00 น

แคมปัส Classic

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 21:00 น.

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 23.00 น.

แคมปัส Capital

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 23:00 น.

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 23.00 น.

 1. คาบเรียน Sparta

แคมปัส Sparta

บังคับเข้าเรียนคาบ Morning Sparta และ Evening Sparta ตลอดระยะเวลาที่เรียนจนครบหลักสูตร

แคมปัส Classic และแคมปัส Capital

บังคับเข้าเรียนคาบ Morning Sparta และ Evening Sparta 4 สัปดาห์แรกของหลักสูตร

SMEAG สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ ตั้งอยู่ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการเรียนการสอน ก่อตั้งเมื่อปี 2006 มีทั้งหมด 3 แคมปัส คือ แคมปัส Sparta แคมปัสClassic และแคมปัส Capital ความพิเศษของสถาบันนี้คือทางสถาบันมีสนามสอบ IELTS, TOEIC, TOEFL, CAMBRIDGE และ BULATS เป็นของตัวเอง และทุกศูนย์สอบได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จาก British Council, ETS และ Cambridge

SMEAG Sparta Campus เป็นแคมปัสแรกของ SMEAG มีรูปแบบระบบการเรียนสไตล์สปาร์ตัน ซึ่งจะมีกฎกฎระเบียบด้านวิชาการและการใช้ชีวิตที่เข้มงวด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะเวลาที่สั้น โดยผู้เรียนห้ามออกนอกสถาบันในวันจันทร์ – ศุกร์ สามารถออกได้แค่วันเสาร์ – อาทิตย์เท่านั้น และบังคับเข้าเรียนคาบเช้า (Morning Sparta) ตลอดหลักสูตร แคมปัสนี้เปิดสอน ESL by CAMBRIDG เพียงหลักสูตรเดียว ถึงแม้ Sparta Campus จะเป็นแคมปัสแรกที่เปิดตัวมา และเป็นแคมปัสที่กฏระเบียบเยอะ แต่ขอบอกเลยว่าแคมปัสนี้ใหม่มากๆ เพราะทางสถาบันมีการ renovate แคมปัสใหม่เมื่อไม่นานมานี้ บอกเลยว่ามี facilities ครบครัน และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรองรับผู้เรียนแน่นอน ทั้งร้านสะดวกซื้อ สะว่ายน้ำ ห้องอ่านหนังสือ และโต๊ะสนุกค้า

SMEAG Classic Campus เป็นแคมปัสที่ 2 ของ SMEAG ตั้งอยู่ตรงข้ามกับแคมปัสแรกเลย เพราะฉะนั้นผู้เรียนสามารถใช้สระว่ายน้ำ และโต๊ะสนุกร่วมกับแคมปัส Sparta ได้ หรือหากผู้เรียนคนไหนอยากออกกำลังกาย ที่แคมปัสนี้ก็มี Gym รองรับให้ทุกคนได้ใช้หลังเลิกเรียนค่ะ สำหรับแคมปัสนี้รูปแบบระบบการเรียนจะแตกต่างกับแคมปัสแรก เพราะผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตัวเองได้ เรียนแบบสบายๆ ผ่อนคลาย กฎระเบียบมีความหยืดหยุ่นกว่าแคมปัส Sparta เพราะในวันจันทร์ – ศุกร์ ผู้เรียนสามารถออกนอกสถาบันได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และบังคับเข้าเรียนคาบเช้า (Morning Sparta) ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการเรียนเท่านั้น แคมปัสนี้เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ESL by CAMBRIDG และ IELTS

SMEAG Capital Campus Capital เป็นแคมปัสที่ 3 ของ SMEAG แคมปัสนี้จะอยู่ไกลออกมาจาก 2 แคมปัสแรก ตัวแคมปัสจะไม่มีสระว่ายน้ำเปิดให้บริการกับผู้เรียน แต่ชั้นบนสุดของแคมปัสจะมี Gym โต๊ะสนุก และโต๊ะปิงปอง เปิดให้บริการ ซึ่งผู้เรียนทุกคนสามารถไปใช้ได้ในช่วงเวลาที่สะดวก ส่วนรูปแบบการเรียนของแคมปัสนี้จะเหมือนกับแคมปัส Classic แต่กฎระเบียบและข้อบังคับจะหยืดหยุ่นกว่า เพราะในวันจันทร์ – ศุกร์ ผู้เรียนสามารถออกนอกสถาบันได้ไม่เกิน เวลา 23.00 น. แคมปัสนี้เปิดสอน 5 หลักสูตร คือ ESL by CAMBRIDG, TOEIC, TOEFL, Power Speaking และ Business English

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีมีคุณภาพ บอกเลยว่าที่นี้เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของฟิลิปปินส์ที่มีคุณภาพมากๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตร คุณครูผู้สอน และระบบการวัดประเมินผลค้า มาเรียนที่สถาบัน SMEAG พูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนค้า~