เรียนภาษาที่ SMEAG Campus Sparta

Sparta เป็นแคมปัสแรกของ SMEAG มีรูปแบบระบบการเรียนสไตล์สปาร์ตัน ซึ่งจะมีกฎกฎระเบียบด้านวิชาการและการใช้ชีวิตที่เข้มงวด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะเวลาที่สั้น โดยเรียนรู้ครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การพูดผ่านการสนทนาภาษาอังกฤษ การฟังทั้งคำศัพท์และประโยคยาว การอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และการเขียนทั้งในรูปแบบคำศัพท์ ประโยคสั้นๆ รวมถึงการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

แคมปัสนี้เปิดสอนหลักสูตร ESL by CAMBRIDG เพียงหลักสูตรเดียว จุดเด่นของแคมปัสนี้คือมีศูนย์สอบ Cambridge ESOL ที่ได้รับการรับรอง

การเดินทาง ท่าอากาศยานนานาชาติ Mactan ประมาณ 20 นาที
Ayala Mall ประมาณ 10 – 15 นาที
SM City ประมาณ 20 นาที
Cebu Doctor Hospital ประมาณ 15 นาที
University of Cebu Medical Center ประมาณ 15 นาที
จำนวนนักเรียน 1,200 คน
จำนวนครู 400 คน
รถรับสนามบิน (ฟรี) เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะมารับที่สนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Mactan
การจัดชั้นเรียน นักเรียนจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับในวันแรกที่เรียน เพื่อจัดชั้นเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ (แบบบุฟเฟต์)
กิจกรรมวันหยุด ทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเที่ยวนอกสถานที่ นักเรียนสามารถติดตามกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ข้อบังคับ วันธรรมดาไม่สามารถออกนอกสถาบันได้ / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดไม่เกิน 23.00 น.
4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 24 Weeks
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนเดินทาง USD USD USD USD
ค่าเล่าเรียน ESL Classic + ค่าที่พัก Double Room                    1,440                    2,880                     4,320                     8,640
ค่าสมัคร                        100                        100                         100                         100
รวม USD                    1,540                    2,980                     4,420                     8,740
รวม Baht (เรท 32)                  49,280               95,360                141,440                279,680
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่ Cebu Peso Peso Peso Peso
ใบอนุญาตการศึกษาพิเศษ (SSP)                    6,500                    6,500                     6,500                     6,500
ค่าทำวีซ่า                     4,710                   12,930
ACR 1-Card                     3,000                     3,000
ค่าหนังสือเรียน (โดยประมาณ) 1,500 1,500 1,500 1,500
ค่าน้ำ (ค่าไฟ 12 Peso per 1 KW)                        300                        600                         900                     1,800
Airport transfer service (Pick-up only)
ค่าธรรมเนียมของสถาบัน
ค่ามัดจำที่พัก                    3,000                    3,000                     3,000                     3,000
ค่าบัตรนักเรียน
รวม Peso                   11,300                  11,600                   19,610                   28,730
รวม Baht (เรท 0.6)                    6,780                    6,960                   11,766                   17,238
Total (Baht)                  56,060               102,320                153,206                296,918

แบ่งจ่าย จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง คือ ก่อนการเดินทาง (ค่าเรียน + ค่าที่พัก) โดยชำระเป็นค่าเงิน USD อัตราแลกเปลี่ยนเงินจะขึ้นอยู่กับวันที่ชำระ
ครั้งที่สอง คือ ชำระในวันที่เดินทางถึงโรงเรียนที่เซบู โดยชำระเป็นเงินสด ค่าเงิน PHP (เงินเปโซ) เท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินจะขึ้นอยู่กับวันที่ชำระ

** Study Cebu ไม่คิดค่าบริการ

ตัวอย่างตารางเรียน SMEAG

Time
07.00 AM – 8.20 AM ชั้นเรียน Morning Sparta
07.30 AM – 09.20 AM รับประทานอาหารเช้า
09.00 AM – 09.45 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการฟัง (ESL by Cambridge)
09.50 AM – 10.35 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการพูด (ESL by Cambridge)
10.45 AM – 11.30 PM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการอ่าน (ESL by Cambridge)
11.35PM – 12.20 PM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการอ่าน (ESL by Cambridge)
12.20 PM – 13.20 PM รับประทานอาหารกลางวัน
13.20 PM – 14.05 PM ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก
14.10 PM – 14.55 PM ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก
15.05 PM – 15.50 PM ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก
15.55 PM – 16.40 PM ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก
16.50 PM – 17.35 PM ชั้นเรียนกลุ่มใหญ่
17.40 PM – 18.25 PM ชั้นเรียนกลุ่มใหญ่
18.30 PM – 19.30 PM รับประทานอาหารเย็น
19.20 PM – 20.05 PM ชั้นเรียน Evening Sparta
20.10 PM – 20.55 PM ชั้นเรียน Evening Sparta
SMEAG Sparta
รูปแบบหอพัก ห้อง 2 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
ห้อง 3 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก หอพัก SMEAG Sparta ซึ่งอยู่ตึกเดียวกันกับโรงเรียน ตึกเรียนและที่พัก อยู่ตึกเดียวกันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงนักเรียนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรียน
การทำความสะอาด (ฟรี) มีแม่บ้านบริการทำความสะอาดห้องพัก และบริการต่างๆ ให้กับนักเรียน เช่น เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ล้างห้องน้ำ โดยนักเรียนสามารถลงตารางขอใช้บริการได้ (อาทิตย์ละ 1 ครั้ง)
บริการซักรีด (ฟรี) เวลาส่งผ้า : 09:00 – 18:00
เวลารับผ้า : 18:00 – 22:00
ผู้ชาย : ส่งผ้าได้ในวันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์
ผู้หญิง: ส่งผ้าได้ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ (แบบบุฟเฟต์)
ข้อบังคับ วันธรรมดาไม่สามารถออกนอกสถาบันได้/ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดไม่เกิน 23.00 น.

• ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ในวันธรรมดา

• เวลาเคอร์ฟิวในช่วงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์คือ 00 น

• มีหน้าที่เข้าร่วมชั้นเรียนสปาร์ตาในช่วงเช้าและเย็นในวันธรรมดาตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

• การพูดภาษาอังกฤษกับ EOP (นโยบายภาษาอังกฤษเท่านั้น)