SMEAG ปันน้ำใจ Voluntary Activity

สำหรับสถาบัน SMEAG ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ทางด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมุ่งมั่นที่สร้างสังคมที่ดีอีกด้วย กิจกรรม Voluntary Service จะมีกิจกรรมแบบใดบ้างมาดูกันเลยยยย . . . .

ORPHANAGE VISIT VOLUNTEERING
สำหรับกิจกรรมนี้เราจะได้เข้าไปใช้เวลากับเด็ก ๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อทำกิจกรรมสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้แก่เด็กๆ รวมถึงการบริจาคสิ่งของให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย ใครที่ชอบเด็ก รักเด็ก ต้องไม่พลาดกิจกรรมที่นี่!!

PLANTING ACTIVITY
กิจกรรมปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่เราพบเจอได้ทั่วไปแต่ . . กิจกรรมนี้มีความแตกต่างออกไปตรงที่จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพราะ SMEAG ไม่ได้พาเราไปแค่ปลูกป่าอย่างเดียวเท่านั้น ยังพาเราไปสนุกสนานกับการปีนเขาและเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วย เรียกได้ว่ามีความสุขทั้งกายและใจเลยทีเดียว

BAZAAR DONATION
นักเรียนส่วนใหญ่ที่จะเดินทางกลับมักจะเอาเสื้อผ้าของใช้ที่ไม่ได้เอากลับไปด้วย นำไปบริจาคที่ตลาดเปิดเพื่อจำหน่ายและนำเงินที่ได้มาจัดหาอาหารและเสื้อผ้ามอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมนี้ดูเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายแต่เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานระหว่างอาสาสมัครและผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงด้วย

PAINTING ACTIVITY
สำหรับกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบทำอะไรที่แปลกใหม่เพราะ SMEAG จะพาเราไปทาสีปรับปรุงอาคารสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้นรวมถึงการได้ทำความรู้จักกับเด็กๆ ในพื้นที่อีกด้วย

MANGROVE PLANTING
กิจกรรมนี้จะพาเราไปปลูกป่าชายเลนและรู้จักกับป่าชายเลนที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและประโยชน์ บทบาทของป่าชายเลนนั้นมีมากมาย เช่น ช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดแรงกระทบของคลื่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ฯลฯ

 

รูปตัวอย่างกิจกรรมดีๆ จากทาง SMEAG

Related Posts