About QQ English

QQ English มาจากคำว่า “Quick & Quality” คือปรัชญาการเรียนการสอนของสถาบัน สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่สะดวกครบครัน และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับสำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษทุกเพศทุกวัย ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ QQ English มีด้วยกัน 2 แคมปัส คือ QQ English I.T.Park และ QQ English Seafornt ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 10,010 ตารางเมตร ทั้ง 2 แคมปัส มีครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอย่างชำนาญการ และได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจได้เลยว่าเรียนกับ QQ English ปลอดภัยแน่นอน

 1. ครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอย่างชำนาญการ และได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล
 2. ระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เป็นสถาบันเดียวในฟิลิปปินส์ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ
 3. โลเคชั่นที่ปลอดภัย และดีที่สุดในเมืองเซบู เนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ T. ระหว่างประเทศ และย่านโรงแรม/รีสอร์ท
 4. สภาพแวดล้อมบริเวณสถาบัน ทั้ง 2 แคมปัส เหมาะกับการใช้ชีวิตในสังคมแบบ International
 5. มีหลักสูตรที่ครบครัน สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่เด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์
 6. ระบบการดูแลความปลอดภัยที่ดีให้กับผู้เรียนทุกคน มีการจำกัดพื้นที่แบบ Semi-Sparta กับเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
Level ระดับภาษาอังกฤษ 10 ระดับ ของสถาบัน QQ English
1 Absolute Beginner ผู้เรียนเป็นผู้แรกเริ่มหรือมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สามารถท่อง A-Z และแยกออกว่าเป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ จดจำคำศัพท์ในชีวิตประจำวันใดบ้าง
2 Low Beginner ผู้เรียนสามารถเข้าใจคำศัพท์ประจำวันพื้นฐาน เข้าใจคำถามภาษาอังกฤษง่ายๆในห้องเรียน สามารถนำคำง่ายๆ มาแต่งประโยค และออกเสียงได้บ้าง
3 – 4 Beginner ผู้เรียนสามารถสื่อสารทั่วไปกับผู้อื่นได้ด้วยประโยคพื้นฐาน สามารถอ่านและเข้าใจข้อความพื้นฐานของบทความได้ สามารถเขียนประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้อง
5 – 6 Intermediate ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสรุปความหมายหลักของบทสนทนา คำศัพท์ และไวยากรณ์ได้ดีพอ เพื่อการสื่อสารประเด็นต่างๆ สามารถจับใจความสำคัญของบทความที่ยาวขึ้นได้ และสามารถเขียนข้อความภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ถูกต้อง
7 – 8 Advanced ผู้เรียนสามารถเข้าใจข่าวในภาษาอังกฤษ และสามารถพูดคุยปัญหาในเชิงลึกกับแสดงความคิดเห็น บอกจุดแข็งได้ สามารถอ่านบทความยาวๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเขียนบทความที่มีเหตุผลได้ชัดเจน
9 – 10 High Advanced ผู้เรียนปราศจากปัญหาในการฟัง สามารถใช้คำศัพท์และประโยคซับซ้อนในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุ้นเคยกับบทความโวหารต่างๆ อ่านและจับใจความได้รวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญในการเขียนในลักษณะที่หลากหลาย

 

หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

(สัปดาห์)

ระดับ คาบเรียน คำอธิบายหลักสูตร/หลักสูตร

Standard ESL

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานของสถาบัน QQ English เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและต้องการเรียนแบบเร่งรัด สอนครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

 

1 – 48 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ/วัน

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Optional Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: I.T.Park และ Seafornt

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– สามารถเลือกเรียน Callan Method ได้

Light ESL เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไปออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน เหมือนกับหลักสูตร Standard ESL แต่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากกว่า เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่อยากเรียนหนักมาก เน้นการใช้ชีวิตที่เมืองเซบู 1 – 48 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ/วัน

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Optional Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: I.T.Park และ Seafornt

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– หลักสูตรนี้ไม่รวมบทเรียน Callan, TOEIC, IELTS และ Business

TOEIC Test หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อผู้เรียนที่ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับสอบ TOEIC จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะได้รับการการฝึกอบรมพิเศษกับครูที่ได้รับการฝึกอบรมการสอน TOEIC มากถึง 8 ชั่วโมง/วัน ช่วยเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สอนกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบคำถาม และช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคนี้ด้วยความมั่นใจ 1 – 48 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ/วัน

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Optional Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: I.T.Park และ Seafornt

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– สามารถเลือกเรียน Callan Method ได้

– จัดให้มีการทดสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้เรียนมีความชำนาญ และพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC

Special Training for IELTS หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ IELTS เนื้อหาคลอบคลุมทุกทักษะที่ใช้ในการสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำหรับฝึกทักษะการพูด และการเขียน ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับผู้เรียนหลายคน 1 – 48 ทุกระดับ IELTS Skills 4 คาบ/วัน

Skill training requirement for IELTS 2 คาบ/วัน

Speaking class 1 คาบ/วัน

Callan class 1 คาบ/วัน

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Optional Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: I.T.Park และ Seafornt

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

Business English หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในออฟฟิศ เนื้อหาคลอบคลุมสำหรับการทำการตลาดต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแสดงออกทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ ทั้งคำศัพท์ในการตอบ-รับ e-mail ตอบ-รับโทรศัพท์ และทำการ Presentations ต่างๆ 1 – 48 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 5 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

Callan class 1 คาบ/วัน

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Optional Class

– เปิดสอนที่แคมปัส: I.T.Park และ Seafornt

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– จัดให้มีการทดสอบทุก 4 สัปดาห์

Study Abroad ครูสอนเด็กแบบหลักสูตร Original โดยการกระตุ้นความอยากรู้โดยธรรมชาติทางปัญญาของเด็กๆ ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนในตารางเวลาเดียวกันกับบุตรหลานของท่านได้ สามารถเลือกห้องเรียนใกล้เคียงกันได้ เพื่อให้ครอบครัวสามารถเพลิดเพลินไปกับวันของการเรียนรู้ร่วมกัน 1 – 48 ผู้เรียนอายุ 5 ปี ขึ้นไป เด็กเรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

ผู้ใหญ่เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

 

 

 

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– ผู้ปกครองสามารถเลือกเวลาเรียนตรงกับบุตรหลานได้

– สามารถเลือกเรียนด้วยกัน หรือห้องเรียนใกล้กันได้

 

แบ่งออกเป็น 3 แบบ

 1. ห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ One-on-one classrooms

ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ 1:1 ออกแบบให้มีผนังกั้นห้อง ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ช่วยลดความประหม่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว ที่จำลองสถานการณ์การเรียนเหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่สมจริง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ร้านอาหาร แสดงให้เห็นว่าเสียงรอบข้างที่รบกวน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนให้ความสนใจ ตั้งใจรับฟังมากขึ้น

 1. ห้องเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ หรือ International Small Group Courses

เป็นการเรียนแบบกลุ่มกลุ่มนานาชาติ เป็นการเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปกติจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก 1:4 คืออาจารย์ 1 ท่าน ต่อ ผู้เรียน 4 คน โดยก่อนเข้าเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ ผู้เรียนทุกคนจะต้องทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทดสอบในวันแรกของการลงทะเบียนเรียน และกลุ่มใหญ่ คือการเรียนในคาบเรียนเพิ่มเติม เรียกว่า Optional Class เป็นการเรียนแบบคละ เพื่อนร่วมคลาสมีหลายระดับ เรียนตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนด และผู้เรียนสามารถลงเรียนได้ตามความสมัครใจ

 1. ห้องเรียนแบบกลุ่มใหญ่พิเศษ หรือ Optional Class เป็นกลุ่มประมาณ 10-20 คน เป็นคลาสเรียนพิเศษที่ทางสถาบันจัดให้ ซึ่งผู้เรียนจะเข้าเรียนหรือไม่เข้าก็ได้ ออกแบบให้เรียนรวมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ จากหลายๆ ประเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับเพื่อนจากหลากหลายเชื้อชาติ
Schedule Time  SCHEDULE A SCHEDULE B
07:30 – 08:00 Breakfast
08:00 – 08:50 Class Breakfast
09:00 – 09:50 Class Class
10:00 – 10:50 Class Class
11:00 – 11:50 Class Class
12:00 – 12:50 Lunch Class
13:00 – 13:50 Class Lunch
14:00 – 14:50 Class Class
15:00 – 15:50 Class Class
16:00 – 16:50 Class Class
17:00 – 17:50 Rest Time Class
18:00 – 18:50 Dinner Dinner
19:00 – 19:50 Optional Class Optional Class
20:00 – 20:50 Optional Class Optional Class

*ตารางเรียนขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละบุคคล

 1. ราคาค่าเรียนรวมค่าน้ำและค่าไฟเรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาและระยะเวลาที่เรียน
 3. บริการทำความสะอาดห้อง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์
 4. บริการซักผ้า ผู้เรียนสามามารถเลือกได้ 2 แบบ คือซักผ้าเอง (ทางสถาบันมีเครื่องซักผ้าให้บริการ) หรือใช้บริการของทางสถาบัน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 เปโซ/กิโลกรัม
 5. เวลาที่ห้ามออกนอกสถาบัน:

แคมปัส I.T. Park: สามารถออกสถาบันได้

แคมปัส Seafront: วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เวลา 22:00 น. และวันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 02:00 น.

*ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า ทางสถาบันจึงประกาศใช้กฎห้ามออกนอกสถาบันชั่วคราวทั้ง 2 แคมปัส

แคมปัส I.T. Park

วันอาทิตย์ – วันเสาร์ เวลา 22:00 น. ยกเว้นผู้เรียนที่เลือกรูปแบบห้องพักแบบ Hotel, Condo plan หรือ Walk in

แคมปัส Seafront

วันอาทิตย์ – วันเสาร์ เวลา 21:00 น.

 

 

 

QQ English สถาบันสอนภาษาอังกฤษในเมือง Cebu ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 มาใน concept ที่ว่า “Quick & Quality” เปิดสอนทั้งหมด 2 แคมปัสด้วยกัน คือ QQ English I.T. Park และ QQ English Seafornt ขอบอกเลยว่าทั้ง 2 แคมปัส เปิดสอน 6 หลักสูตรเหมือนกัน คือ Light ESL, Standard ESL, TOEIC Test, Special Training for IELTS, Business English และ Study Abroad แต่ความแตกต่างของ 2 แคมปัส อยู่ที่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกันสุดๆ

QQ English I.T. Park  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซบู หนึ่งในย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งศูนย์รวมของธุรกิจ และบริษัทต่างชาติ ตัวสถาบันตั้งอยู่ที่อาคาร Skyrise 4 Tower (ชั้น 7-11) เป็นสถานที่ๆ ใช้สำหรับเรียนภาษาอังกฤษทั้งแบบตัว-ต่อ-ตัว และแบบกลุ่ม บริเวณด้านในมีห้อง Self Study สำหรับนั่งอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้ผู้เรียนได้ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ยังมี QQ Café เปิดพร้อมให้บริการอาหาร 3 มื้อ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ตลอด 7 วันเลย มีห้องพยาบาลอยู่ภายในอาคารคอยให้บริการ ส่วนใครที่ชอบออกกำลังกายทางสถาบันก็มีสระว่ายน้ำ Gym และ Onsen เปิดบริการให้ใช้กันแบบฟรีๆ ด้วยนะ

ด้วยความที่แคมปัสนี้เป็นแคมปัสเปิด ผู้เรียนจึงสามารถออกมาข้างนอกสถาบันได้ในระหว่างวัน บริเวณรอบๆ แคมปัสมีร้านอาหารรวมถึง Café มากมายไม่ว่าจะเป็น Mc Donald’s, Shabu-Shabu & Sushi Bar, Pizza ฯลฯ แถมวันพุธ-อาทิตย์ ยังมีตลาดนัดกลางคืน และมีร้านอาหารเปิดตลอดอีกด้วย คนเยอะครึกครื้นสุดๆ สายกินห้ามพลาดเลยนะ

มาต่อกันที่เรื่องหอพักกันดีกว่า ที่แคมปัสนี้หอพักจะอยู่แยกกับที่เรียน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที มีรถ Shuttle Bus คอยรับส่งทั้งตอนเช้าและเย็น ที่พักที่นี่จะเป็นแบบ Share House สไตล์ยุโรป และอเมริกา  ห้องนอนแต่ละห้องจะถูกจัดและออกแบบเป็นสัดส่วน ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากพักแบบไหน 1 เตียง 2 เตียง หรือ 4 เตียง โดยห้องพักแบบ 1 เตียง และ 2 เตียงจะเป็นห้องน้ำรวม ส่วนห้องพักแบบ 4 เตียง จะมีห้องน้ำแยกภายในบ้านจะมีห้องนั่งเล่น ห้องครัว มุมอ่านหนังสือ และห้องน้ำที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนทุกคน

QQ English Seafornt อยู่บนเกาะ Mactan เป็นเกาะหาดทรายสีขาว ที่มีชื่อเสียงมากที่สวยงามและมีเสน่ห์ที่สุดของเกาะเซบู เกาะนี้ห่างจากตัวเมืองเซบู ประมาณ 1 ชั่วโมง ภายในสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็น โรงอาหารที่คอยบริการ อาหาร 3 มื้อ (บุฟเฟ่ต์) และมีทีมงานในครัวจัดทำตารางเมนูอาหารเพื่อให้ถูกโภชนาการและพัฒนาเมนูอยู่ตลอดเวลาเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกคน มีโซนห้องนั่งเล่นรวม ที่เป็นศูนย์รวมของนักเรียนมานั่งเล่นพักผ่อน แลกเปลี่ยนความรู้ มีสระว่ายน้ำในสถาบัน Gym และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ความพิเศษของสถาบัน QQ English คือ ผู้เรียนจะได้เรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย ซึ่งถ้าเป็นสถาบันอื่นในฟิลิปปินส์จะปิดทำการสอน บอกเลยว่าเรียนที่ QQ English คุ้มค่าสุดๆ สำหรับใครที่ชอบความเป็นเมือง ชอบวิวติดทะเล รับรองว่าการมาเรียนที่ QQ English ตอบโจทย์ความต้องการของคุณแน่นอนค้า~