Philinter Education Center

PHILINTER EDUCATION CENTER ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนค.ศ. 2003 โดยที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่ตั้งของโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างเมือง Lapu-Lapu ใน Cebu ประเทศฟิลิปปินส์
Philinter นั้นเป็นสถานบันเอกชนที่ส่งเสริมและผลักดันการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ

การเดินทาง Gaisano Mactan ประมาณ 5 นาที
Island Central Mall ประมาณ 10 นาที
Marina Mall ประมาณ 10 นาที
Mactan Doctor Hospital ประมาณ 15 นาที
Mactan Shrine ประมาณ 15 นาที
Mactan New town beach ประมาณ 20 นาที
จำนวนนักเรียน 230 คน
จำนวนครู 95 คน
รถรับสนามบิน (ฟรี) เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะมารับที่สนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Mactan
การจัดชั้นเรียน นักเรียนจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับในวันแรกที่เรียน เพื่อจัดชั้นเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษและมีการสอบวัดผลทุกเดือน
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ (แบบบุฟเฟต์)
กิจกรรมวันหยุด คาบเรียนวันเสาร์ช่วงเช้า
กิจกรรม Volunteer ทุกเดือน
TOEIC Mock test ทุกวันเสาร์แรกของเดือน

 

4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 24 Weeks
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนเดินทาง USD USD USD USD
ค่าเล่าเรียน ESL Classic + ค่าที่พัก Double Room                    1,420                    2,840                     4,260                     8,520
ค่าสมัคร                        100                        100                         100                         100
รวม USD                    1,520                    2,940                     4,360                     8,620
รวม Baht (เรท 32)                  47,640               94,080                139,520                275,840
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่ Cebu Peso Peso Peso Peso
ใบอนุญาตการศึกษาพิเศษ (SSP)                    6,500                    6,500                     6,500                     6,500
ค่าทำวีซ่า                     4,910                   13,730
ACR 1-Card                     3,500                     3,500
ค่าหนังสือเรียน (โดยประมาณ) 1,500 1,500 1,500 1,500
ค่าน้ำ                        800                        1,600                         2,400                     4,800
Airport transfer service (Pick-up only)                        800                        800                        800                        800
ค่าธรรมเนียมของสถาบัน                        1,200                        2,400                        3,600                        7,200
ค่ามัดจำที่พัก                    4,000                    5,000                     7,000                     12,000
ค่าบัตรนักเรียน 250 250 250 250
รวม Peso                   13,550                  18,050                   25,550                   46,630
รวม Baht (เรท 0.6)                    8,040                    10,830                   18,006                   36,550
Total (Baht)                56,680               106,160                159,446                288,458

*ค่ามัดจำที่พักจะได้รับคืนหลังจากหักค่าไฟตามจริง
แบ่งจ่าย จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง คือ ก่อนการเดินทาง (ค่าเรียน + ค่าที่พัก) โดยชำระเป็นค่าเงิน USD อัตราแลกเปลี่ยนเงินจะขึ้นอยู่กับวันที่ชำระ
ครั้งที่สอง คือ ชำระในวันที่เดินทางถึงโรงเรียนที่เซบู โดยชำระเป็นเงินสด ค่าเงิน PHP (เงินเปโซ) เท่านั้น

** Study Cebu ไม่คิดค่าบริการ

ตัวอย่างตารางเรียน Philinter Education Center

Time
08.00 AM – 08.45 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการฟังและเขียน
08.50 AM – 09.35 AM ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก : Topic&Discussion
09.40 AM – 10.25 AM เรียนรู้ด้วยตัวเอง
10.30 AM – 11.15 AM ชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ : CNN&BBC
11.20 AM – 12.00 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการอ่านและคำศัพท์
12.00 AM – 12.50 AM รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 PM – 13.45 PM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการพูดและการฟัง
13.50 PM – 14.35 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก : ไวยากรณ์
14.40 PM – 15.25 PM เรียนรู้ด้วยตัวเอง
15.30 PM – 16.15 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ : การออกเสียง
16.20 PM – 17.00 PM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการพูดและฟัง
หอพักPhilinter Education Center
รูปแบบหอพัก ห้อง 1 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว (ฟรีตู้เย็น)
ห้อง 2 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
ห้อง 3 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก หอพักและโรงเรียนอยู่ในรั้วเดียวกัน มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง Wi-Fi ตลอด 24 ชั่วโมงและมี Study Hall เอาไว้เพื่อทบทวนบทเรียน โรงเรียนเราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในหอพัก มี Smoking area เพื่อให้สูบบุหรี่โดยที่ไม่ให้รบกวนนักเรียนที่ไม่สูบบุหรี่ หรือ แพ้กลิ่นบุหรี่

นอกจากนี้เรายังมี Snack bar ซึ่งเปิดตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม (วันอาทิตย์ปิดทำการ)

การทำความสะอาด (ฟรี) มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก สัปดาห์ละ 1-2ครั้งตามตารางที่ประกาศ
บริการซักรีด (ฟรี) มีบริการซักผ้าให้ฟรี 2 ครั้งต่อสัปดาห์
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ (แบบบุฟเฟต์)
ข้อบังคับ นักเรียนจะต้องกลับเข้าภายในสถาบันไม่เกิน 4 ทุ่ม ในคืนวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี
กลับไม่เกินเที่ยงคืนในคืนวันศุกร์ , วันเสาร์ และคืนก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์