IDEA Cebu

แคมปัส IDEA Cebu ถูกออกแบบให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Semi-Sparta ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 และในปี 2560 สถาบันได้ถูกย้ายไปใจกลางเมืองที่สะดวกสบายภายในเขตการค้า City Time Square 2 ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสถาบัน เพราะที่พักอยู่บริเวณชั้น 3 และ 4 ของ City Time Square 2 ส่วนผู้เรียนที่พักในโรงแรมก็ใช้เวลาเพียง 1-2 นาที ในการเดินทางเท่านั้น เพราะที่พักอยู่ใกล้มาก บริเวณตรงข้ามสถาบันเป็นห้างสรรพสินค้า ผู้เรียนสามารถเดินเล่น เที่ยวชม ซื้อสินค้าต่างๆ ได้หลังเลิกเรียน ทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนทุกคน

การเดินทาง Ayala Mall ประมาณ 10 นาที
SM City ประมาณ 10 นาที
Cebu IT park ประมาณ 10 นาที
ท่าอากาศยานนานาชาติ Mactan ประมาณ 25 นาที
จำนวนนักเรียน 150 คน
จำนวนครู 120 คน
รถรับสนามบิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะมารับที่สนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Mactan  มีค่าใช้จ่าย 1000 เปโซ
การจัดชั้นเรียน นักเรียนจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับในวันแรกที่เรียน เพื่อจัดชั้นเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีการสอบวัดผลทุก 4 สัปดาห์
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ (เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นเซ็ต)
กิจกรรมวันหยุด ทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเที่ยวนอกสถานที่ นักเรียนสามารถติดตามกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 24 Weeks
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนเดินทาง USD USD USD USD
ค่าเล่าเรียน ESL Classic + ค่าที่พัก Double Room                    1,440                    2,880                     4,320                     8,040
ค่าสมัคร                        100                        100                         100                         100
รวม USD                    1,540                    2,980                     4,420                     8,140
รวม Baht (เรท 32)                  49,280               95,360                141,440                260,480
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่ Cebu Peso Peso Peso Peso
ใบอนุญาตการศึกษาพิเศษ (SSP)                    6,500                    6,500                     6,500                     6,500
ค่าทำวีซ่า                     4,910                   13,730
ACR 1-Card                     3,500                     3,500
ค่าหนังสือเรียน (โดยประมาณ) 1,500 1,500 1,500 1,500
ค่าน้ำ + ค่าไฟ (ราคาเหมาจ่าย)                        1,600                        3,200                         4,800                     9,600
Airport transfer service (Pick-up only)                        800                        800                        800                        800
ค่าธรรมเนียมของสถาบัน                        1,000                        2,000                        3,000                        6,000
ค่ามัดจำที่พัก                    2,000                    4,000                     5,000                     5,000
ค่าบัตรนักเรียน
รวม Peso                   13,400                  18,000                   30,010                   46,630
รวม Baht (เรท 0.6)                    8,040                    10,800                   18,006                   27,978
Total (Baht)                  57,320               106,160                159,446                288,458

แบ่งจ่าย จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง คือ ก่อนการเดินทาง (ค่าเรียน + ค่าที่พัก) โดยชำระเป็นค่าเงิน USD อัตราแลกเปลี่ยนเงินจะขึ้นอยู่กับวันที่ชำระ
ครั้งที่สอง คือ ชำระในวันที่เดินทางถึงโรงเรียนที่เซบู โดยชำระเป็นเงินสด ค่าเงิน PHP (เงินเปโซ) เท่านั้น

** Study Cebu ไม่คิดค่าบริการ

ตัวอย่างตารางเรียน EV Academy

Time
06.00 AM – 06.30 AM Wake up call
06.40 AM – 07.30 AM ชั้นเรียนเสริม
07.00 AM – 08.00 AM รับประทานอาหารเช้า และ สอบคำศัพท์ 15 นาที
08.00 AM – 08.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการฟัง
09.00 AM – 09.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการพูด
10.00 AM – 10.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการอ่าน
11.50 AM – 11.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการเขียน
12.00 PM – 13.00 PM รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 PM – 13.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก 1 ต่อ 5
14.00 PM – 14.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก 1 ต่อ 5
15.00 PM – 15.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ 1 ต่อ 8
16.00 PM – 16.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ 1 ต่อ 8
17.00 PM – 17.55 PM ชั้นเรียนเสริม หรือ ช่วงเวลาพัก
18.00 PM – 19.00 PM รับประทานอาหารเย็น
19.00 PM – 19.55 PM ชั้นเรียนเสริม หรือ ช่วงเวลาพัก
20.00 PM – 20.55 PM ชั้นเรียนเสริม หรือ ช่วงเวลาพัก
หอพักIDEA  ACADEMIA
รูปแบบหอพัก ห้องพักของโรงแรม
ห้องนอน 1 เตียง ห้องน้ำในตัว
ห้องนอน 2 เตียง ห้องน้ำในตัว
ห้องนอน 4 เตียง ห้องน้ำในตัว
หอพักของโรงเรียน
ห้องนอน 2 เตียง ห้องน้ำในตัว
ห้องนอน 3 เตียง ห้องน้ำในตัว
ห้องนอน 4 เตียง ห้องน้ำในตัว 
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก หอพักของโรงเรียนจะมีอยู่ 2 แบบคือ
หอพัก Superior  ซึ่งจะอยู่ชั้น 4 ของอาคาร City time Square 2 (แห่งเดียวกับCAMPUS  : IDEA  CEBU) ห่างจากโรงเรียนประมาณ  7 นาที โดย มี Shuttle  คอยบริการรับ-ส่ง
หอพัก Standard หอพักจะอยู่หลังอาคารเรียน ห่างจากโรงเรียนประมาณ  3 นาที
ห้องพักของโรงแรม ตั้งอยู่ถนนเส้นเดียวกันกับอาคารเรียน ห่างจากโรงเรียนประมาณ 5 นาที  มี Shuttle  คอยบริการรับ-ส่ง
ห้องพักมียามรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ภายในห้องพัก มีเตียง โต๊ะและตู้เก็บของส่วนตัว (มีกุญแจล็อค) อินเตอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และตู้เย็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
การทำความสะอาด (ฟรี) มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก (อาทิตย์ละ 2ครั้ง)
บริการซักรีด (ฟรี) มีบริการซักอบแห้งให้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน
(อาทิตย์ละ 2ครั้ง)
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ
ข้อบังคับ นักเรียนต้องกลับเข้าที่พักภายในเวลา 23:00 น.