เรียนภาษาที่ EV English Academy

EV Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เปิดสอนมาแล้วมากกว่า 15 ปี เป็นสถาบันแห่งแรกในเมืองเซบูที่พัฒนา “หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด IEP หรือที่รู้จักกันในชื่อ โปรแกรมสปาร์ตัน” สถาบันแห่งนี้ที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวให้กับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพแล้ว สภาพแวดล้อม และการบริการผู้เรียนอย่างครบวงจรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สถาบันแห่งนี้ให้ความสำคัญ เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแนวคิด “โรงเรียนและ   รีสอร์ท” EV Academy ได้ย้ายเข้าแคมปัสใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2017 ปัจจุบันสถาบันแห่งนี้ได้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมากกว่า 15,000 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก

 1. EV Academy เป็น campus สไตล์โรงเรียนผสมผสานกับรีสอร์ท มีพื้นที่สวน outdoor มีหอพัก สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอย่างครบวงจร
 2. สถาบันได้รับการยอมรับโดย DOT (Department of Tourism) ให้เป็นหนึ่งในสถาบันอังกฤษชั้นนำ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในงานแสดงด้านการศึกษาในต่างประเทศ ได้รับการรับรองจาก TESDA และเป็นสมาชิกของ CALA (Cebu Association of Language Academies)
 3. EV Academy เป็นเพียงสถาบันเดียวในเมืองเซบูที่ได้รับการรับรองจาก TESOL
 4. ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้เองทั้งแบบ Intensive และแบบ Semi Intensive ตามไลฟ์สไตล์ของผู้เรียน
 5. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการฝึกอบรมจากโปรแกรม TESOL CERTIFIED PROGRAM ที่ผ่านการรับรองจาก International Tesol Accreditation Authority (ITAA)
 1. ESL classic : หลักสูตรพื้นฐานที่ครอบคลุมทักษะภาษาแบบเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการเรียนเน้นไวยากรณ์และการออกเสียง ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการเรียนทั้งหมด 8 คาบ/วัน
 2. MTM extended : หลักสูตรนี้มีการเรียนทั้งหมด 8 คาบ/วัน เป็นหลักสูตรได้รับการอัพเกรดจากหลักสูตร ESL classic โดยการเพิ่มบทเรียนส่วนตัวมากถึง 6 คาบ/วัน
 3. All MTM : พัฒนาความสามารถของ ESL ผ่านการสอนแบบส่วนตัว ทั้งหมด 8 คาบ/วัน โดยหลักสูตรนี้มีห้องเพิ่มเติมสำหรับการเรียนรู้ที่กำหนดเอง
 4. Power speaking : หลักสูตร General ESL ให้ความสำคัญกับการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถพูดปากเปล่าได้ 100% จัดให้มีการเรียนทั้งหมด 8 คาบ/วัน
 5. TOEIC : หลักสูตรออกแบบเพื่อนักเรียนมหาวิทยาลัยและนักธุรกิจที่ต้องการเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ของตัวเองในระยะเวลาที่สั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการเตรียมตัวสอบผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้น เพื่อประกันคะแนน TOEIC สูงสุด โดยในทุกสัปดาห์ทางสถาบันจะมีการจัดสอบ Mock Test และจัดให้มีการเรียนทั้งหมด 8 คาบ/วัน
 6. Intensive IELTS (basic: Pre- IELTS) : โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ทั่วไปและ Academic ในระดับพื้นฐานนักเรียนจะเข้าสู่ชั้นเรียน PRE- IELTS ที่ครอบคลุมการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์ IELTS ที่สอนในคาบเรียนแบบกลุ่ม นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในงานนำเสนอมัลติมีเดียและการอภิปรายเชิงลึก สอนกลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมายของพวกเขา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผสมระหว่าง ESL กับ IELTS จัดให้มีการเรียนทั้งหมด 8 คาบ/วัน โดยในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ทางสถาบันจะมีการจัดสอบ Mock Test และในทุกเดือนจะมีการทดสอบอื่นๆ ซึ่งหลังการทดสอบแต่ละครั้งจะมีการรายงานความคืบหน้าและติดตามผล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจุดอ่อนของผู้เรียน และกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในสัปดาห์ต่อไป
 7. TOEFL เป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมที่เข้มข้นและครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมทั้งให้กลยุทธ์สำหรับความสำเร็จในการสอบ TOEFL โดยหลักสูตรนี้จัดให้มีการเรียนทั้งหมด 8 คาบ/วัน

 

 

 

 

 

หลักสูตร คาบเรียน คำอธิบายหลักสูตร/หลักสูตร
ESL classic เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ/วัน

 

 

– เรียนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แบบตัว-ต่อ-ตัว

– เรียนการนำเสนอ และไวยากรณ์ แบบกลุ่มเล็ก

– ทักษะการพูด และการฟัง/CNN แบบกลุ่มใหญ่

MTM extended เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 1 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 1 คาบ/วัน

 

 – เรียนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสนทนา และพจนานุกรม แบบตัว-ต่อ-ตัว

– เรียนการนำเสนอ และไวยากรณ์ แบบกลุ่มเล็ก

– ทักษะการพูด หรือ CNN/การฟัง แบบกลุ่มใหญ่

All MTM เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว 8 คาบ/วัน

 

– เรียนการฟัง การพูด การอ่านและการอ่านแบบ Dynamic Reading การเขียนและการเขียนแบบ Creative Writing พจนานุกรม ไวยากรณ์ แบบตัว-ต่อ-ตัว

 

Power speaking เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 1 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 1 คาบ/วัน

 

– เรียนการพูด (Fluent Speaking และ Active  Speaking)   การสนทนา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ การอ่านแบบ Dynamic Reading ปัญหาในปัจจุบัน พจนานุกรม แบบตัว-ต่อ-ตัว

– การนำเสนอ แบบกลุ่มเล็ก

– ทักษะการพูด แบบกลุ่มใหญ่

TOEIC เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ/วัน

 

– เรียนการฟัง การอ่าน และคำศัพท์ ที่ใช้สำหรับการสอบ  TOEIC แบบตัว-ต่อ-ตัว

– เรียน Integrated Grammar และการอ่าน (part 5&6) ที่ใช้สำหรับการสอบ  TOEIC แบบกลุ่มเล็ก

– เรียน TOEIC business English และการอ่าน ที่ใช้สำหรับการสอบ TOEIC แบบกลุ่มใหญ่

Intensive IELTS           (basic: Pre- IELTS) เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ/วัน

 

– เรียนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แบบตัว-ต่อ-ตัว

– เรียนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์สำหรับการสอบ IELTS แบบกลุ่ม

– Optional Class

– IELTS Night Activity

– Self Study for IELTS

TOEFL เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ/วัน

 

– เรียนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่ใช้สำหรับการสอบ  TOEFL แบบตัว-ต่อ-ตัว

– เรียน Integrated Grammar และการนำเสนอ ที่ใช้สำหรับการสอบ  TOEFL แบบกลุ่มเล็ก

– เรียนการฟัง และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แบบกลุ่มใหญ่

 • รูปแบบการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 แบบ
 1. ห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ One-on-one classrooms

ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ 1:1 ออกแบบให้มีผนังกั้นห้อง ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ช่วยลดความประหม่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว ที่จำลองสถานการณ์การเรียนเหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่สมจริง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ร้านอาหาร แสดงให้เห็นว่าเสียงรอบข้างที่รบกวน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนให้ความสนใจ ตั้งใจรับฟังมากขึ้น

 1. ห้องเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ หรือ International Small Group Courses

เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งมีทั้งแบบกลุ่มเล็ก 1:5 คืออาจารย์ 1 ท่าน ต่อ ผู้เรียน 5 คน และแบบกลุ่มใหญ่ 1:8 คืออาจารย์ 1 ท่าน ต่อ ผู้เรียน 8 คน โดยก่อนเข้าเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ ผู้เรียนทุกคนจะต้องทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทดสอบในวันแรกของการลงทะเบียนเรียน การเรียนแบบกลุ่มนานาชาติจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตัวอย่างตารางเรียน EV Academy

Time
06.00 AM – 06.30 AM Wake up call
06.40 AM – 07.30 AM ชั้นเรียนเสริม
07.00 AM – 08.00 AM รับประทานอาหารเช้า และ สอบคำศัพท์ 15 นาที
08.00 AM – 08.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการฟัง
09.00 AM – 09.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการพูด
10.00 AM – 10.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการอ่าน
11.50 AM – 11.55 AM ชั้นเรียนแบบ 1 ต่อ 1 เน้นทักษะการเขียน
12.00 PM – 13.00 PM รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 PM – 13.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก 1 ต่อ 5
14.00 PM – 14.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก 1 ต่อ 5
15.00 PM – 15.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ 1 ต่อ 8
16.00 PM – 16.55 PM ชั้นเรียนแบบกลุ่มใหญ่ 1 ต่อ 8
17.00 PM – 18.00 PM ชั้นเรียนเสริม หรือ ช่วงเวลาพัก
18.00 PM – 19.00 PM รับประทานอาหารเย็น หรือกิจกรรมภายในโรงเรียน
19.00 PM – 20.00PM เรียนด้วยตัวเอง
20.00 PM – 22.00 PM สอบประโยค 15 นาที และพักผ่อน
การเดินทาง Ayala Mall ประมาณ 20 นาที
SM City ประมาณ 30 นาที
Cebu Doctor Hospital ประมาณ 20 นาที
University of Cebu Medical Center ประมาณ 30นาที
ท่าอากาศยานนานาชาติ Mactan ประมาณ 40 นาที
จำนวนนักเรียน 380 คน
จำนวนครู 190 คน
รถรับสนามบิน (ฟรี) เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะมารับที่สนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Mactan
การจัดชั้นเรียน นักเรียนจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับในวันแรกที่เรียน เพื่อจัดชั้นเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ (แบบบุฟเฟต์)
กิจกรรมวันหยุด ทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเที่ยวนอกสถานที่ นักเรียนสามารถติดตามกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
4 Weeks 8 Weeks 12 Weeks 24 Weeks
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนเดินทาง USD USD USD USD
ค่าเล่าเรียน ESL Classic + ค่าที่พัก Double Room                    1,440                    2,880                     4,320                     8,040
ค่าสมัคร                        100                        100                         100                         100
รวม USD                    1,540                    2,980                     4,420                     8,140
รวม Baht (เรท 32)                  49,280               95,360                141,440                260,480
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่ Cebu Peso Peso Peso Peso
ใบอนุญาตการศึกษาพิเศษ (SSP)                    6,500                    6,500                     6,500                     6,500
ค่าทำวีซ่า                     4,910                   13,730
ACR 1-Card                     3,500                     3,500
ค่าหนังสือเรียน (โดยประมาณ) 1,500 1,500 1,500 1,500
ค่าน้ำ + ค่าไฟ (ราคาเหมาจ่าย)                        1,600                        3,200                         4,800                     9,600
Airport transfer service (Pick-up only)                        800                        800                        800                        800
ค่าธรรมเนียมของสถาบัน                        1,000                        2,000                        3,000                        6,000
ค่ามัดจำที่พัก                    2,000                    4,000                     5,000                     5,000
ค่าบัตรนักเรียน
รวม Peso                   13,400                  18,000                   30,010                   46,630
รวม Baht (เรท 0.6)                    8,040                    10,800                   18,006                   27,978
Total (Baht)                  57,320               106,160                159,446                288,458

แบ่งจ่าย จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง คือ ก่อนการเดินทาง (ค่าเรียน + ค่าที่พัก) โดยชำระเป็นค่าเงิน USD อัตราแลกเปลี่ยนเงินจะขึ้นอยู่กับวันที่ชำระ
ครั้งที่สอง คือ ชำระในวันที่เดินทางถึงโรงเรียนที่เซบู โดยชำระเป็นเงินสด ค่าเงิน PHP (เงินเปโซ) เท่านั้น

** Study Cebu ไม่คิดค่าบริการ

หอพัก EV Academy
รูปแบบหอพัก ห้อง 1 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
ห้อง 2 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
ห้อง 3 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
ห้อง 4 เตียงนอน ห้องน้ำในตัว
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก หอพัก EV Academy ซึ่งอยู่ตึกเดียวกันกับโรงเรียน ตึกเรียนและที่พัก อยู่ตึกเดียวกันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรียน และมีเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
การทำความสะอาด (ฟรี) มีแม่บ้านบริการทำความสะอาดห้องพัก และบริการต่างๆ ให้กับนักเรียน เช่น เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ล้างห้องน้ำ โดยนักเรียนสามารถลงตารางขอใช้บริการได้ (อาทิตย์ละ 1 ครั้ง)
บริการซักรีด (ฟรี) ตาราง การรับ – ส่งผ้า
– ส่งผ้าในวันจันทร์ รับผ้าในวันพฤหัสบดี
– ส่งผ้าในวันพฤหัสบดี รับผ้าในวันจันทร์
อาหาร (ฟรี) อาหาร 3 มื้อ (แบบบุฟเฟต์)
ข้อบังคับ สำหรับการเรียนในรูปแบบ Sparta
– วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ไม่สามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
– วันศุกร์ 17.00 – 00.00 น.
– วันเสาร์ 05.00 – 00.00 น.
– วันอาทิตย์ 05.00 – 22.00 น.
สำหรับการเรียนในรูปแบบ Semi-Sparta
– วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 17.00 – 22.00 น.
– วันศุกร์ 17.00 – 00.00 น.
– วันเสาร์ 05.00 – 00.00 น.
– วันอาทิตย์ 05.00 – 22.00 น.