About EV Academy

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เปิดสอนมาแล้วมากกว่า 15 ปี เป็นสถาบันแห่งแรกในเมืองเซบูที่พัฒนา “หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด IEP หรือที่รู้จักกันในชื่อ โปรแกรมสปาร์ตัน” สถาบันแห่งนี้ที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวให้กับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพแล้ว สภาพแวดล้อม และการบริการผู้เรียนอย่างครบวงจรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สถาบันแห่งนี้ให้ความสำคัญ เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแนวคิด “โรงเรียนและรีสอร์ท” EV Academy ได้ย้ายเข้าแคมปัสใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2017 ปัจจุบันสถาบันแห่งนี้ได้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมากกว่า 15,000 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก

 1. EV Academy เป็น campus สไตล์โรงเรียนผสมผสานกับรีสอร์ท มีพื้นที่สวน outdoor มีหอพัก สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอย่างครบวงจร
 2. สถาบันได้รับการยอมรับโดย DOT (Department of Tourism) ให้เป็นหนึ่งในสถาบันอังกฤษชั้นนำ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในงานแสดงด้านการศึกษาในต่างประเทศ ได้รับการรับรองจาก TESDA และเป็นสมาชิกของ CALA (Cebu Association of Language Academies)
 3. เป็นเพียงสถาบันเดียวในเมืองเซบูที่ได้รับการรับรองจาก TESOL
 4. สามารถเลือกแผนการเรียนได้เองทั้งแบบ Intensive และแบบ Semi Intensive ตามไลฟ์สไตล์ของผู้เรียน
 5. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการฝึกอบรมจากโปรแกรม TESOL CERTIFIED PROGRAM ที่ผ่านการรับรองจาก International Tesol Accreditation Authority (ITAA)
คะแนน TOEIC คะแนน IELTS EV LEVELS คะแนน CEFR

*มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

ระดับ
250 2.5 Pre – E1 A1 ระดับเริ่มต้น
E1
400 3.0 E2 A2
E3
550 4.0 E4 B1 ระดับกลาง
E5
750 6.0 E6 B2
900 7.0 E7 C1 ระดับสูง
930+ 8.0-9.0 C2
หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลา

(สัปดาห์)

ระดับ คาบเรียน คำอธิบายหลักสูตร/หลักสูตร
ESL Classic หลักสูตรพื้นฐานที่ครอบคลุมทักษะภาษาแบบเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการเรียนเน้นไวยากรณ์และการออกเสียง ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถออกจากสถาบันได้ 17.00 -22.00 น.

Intensive ESL

 

หลักสูตร ESL เข้มข้น ผู้เรียนต้องทดสอบ Vocabulary & Sentence test และบังคับเรียน self-study 1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

 

– บังคับทดสอบ Vocabulary & Sentence test และบังคับเรียน self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี      ไม่สามารถออกจากสถาบันได้

Power Speaking 6 หลักสูตร General ESL ให้ความสำคัญกับการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถพูดปากเปล่าได้ 100% 1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1)  6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 1 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 1 คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถออกจากสถาบันได้ 17.00 -22.00 น.

Power Speaking 8 หลักสูตร General ESL ให้ความสำคัญกับการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะสามารถพูดปากเปล่าได้ 100% 1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1)  8 คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถออกจากสถาบันได้ 17.00 -22.00 น.

Intensive IELTS

(basic: Pre-IELTS)

โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ทั่วไปและ Academic ในระดับพื้นฐาน เป็นหลักสูตรผสมระหว่าง ESL และ IELTS 1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

 

– สอบ Mock Test ทุกวันพฤหัสบดี

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถออกจากสถาบันได้ 17.00 -22.00 น.

IELTS guarantee หลักสูตร IELTS แบบรับประกันผลได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะ IELTS ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้ถึงระดับที่ต้องการ

 

 

12
คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน รับประกันผลคะแนน
4.0 5.5
5.0 6.0
6.0 6.5
เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

 

– ผู้เรียนต้องมี entry score เริ่มต้นตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป

– สอบ Mock Test ทุกวันพฤหัสบดี

– บังคับทดสอบ Vocabulary & Sentence test และบังคับเรียน self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี      ไม่สามารถออกจากสถาบันได้

TOEIC หลักสูตรเน้นทักษะการสื่อสาร กลยุทธ์การสอบและการทดลองสอบแบบจำลองเพื่อให้ได้คะแนน TOEIC สูงที่สุด 1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

 

– สอบ Mock Test ทุกวันพฤหัสบดี

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถออกจากสถาบันได้ 17.00 -22.00 น.

Business English หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ

เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่มีการใช้เป็นประจำในการติดต่อทางธุรกิจ

1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 2 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:8) 2 คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ self-study

– วันจันทร์ – พฤหัสบดี สามารถออกจากสถาบันได้ 17.00 -22.00 น.

แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. ห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ One-on-one classrooms

ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ 1:1 ออกแบบให้มีผนังกั้นห้อง ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ช่วยลดความประหม่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว ที่จำลองสถานการณ์การเรียนเหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่สมจริง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ร้านอาหาร แสดงให้เห็นว่าเสียงรอบข้างที่รบกวน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนให้ความสนใจ ตั้งใจรับฟังมากขึ้น

 1. ห้องเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ หรือ International Small Group Courses

เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งมีทั้งแบบกลุ่มเล็ก 1:5 คืออาจารย์ 1 ท่าน ต่อ ผู้เรียน 5 คน และแบบกลุ่มใหญ่ 1:8 คืออาจารย์ 1 ท่าน ต่อ ผู้เรียน 8 คน โดยก่อนเข้าเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ ผู้เรียนทุกคนจะต้องทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทดสอบในวันแรกของการลงทะเบียนเรียน การเรียนแบบกลุ่มนานาชาติจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตารางเรียน ESL Classic / Intensive ESL

Schedule Time  ESL Classic Intensive ESL
06:00 – 06:30 Wake up call
06:40 – 07:30 Special Class Special Class
07:00 – 08:00 Breakfast/Vocabulary test 15 min Breakfast/Vocabulary test 15 min
08:00 – 08:55 1:1 Reading 1:1 Reading
09:00 – 09:55 1:1 Writing 1:1 Writing
10.00 – 10:55 1:1 Speaking 1:1 Speaking
11.00 – 11:55 1:1 Listening 1:1 Listening
12:00 – 13:00 Lunch Lunch
13:00 – 13:55 1:5 Grammar 1:5 Grammar
14:00 – 14:55 1:5 Presentation 1:5 Presentation
15:00 – 15:55 1:8 Active Speaking 1:8 Active Speaking
16:00 – 16:55 1:8 CNN Listening 1:8 CNN Listening
17:00 – 18:00 Break time/Special Class Break time/Special Class
18:00 – 19:00 Dinner/Activity Dinner/Activity
19:00 – 20:00 Self-Study
20:00 – 22:00 Vocabulary test 15 min
22:00+ Rest Rest

*ตารางเรียนขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละบุคคล

 

 1. ราคาค่าเรียนรวมค่าไฟเรียบร้อยแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้เรียนใช้ไฟฟ้ามากกว่า 21 KW/สัปดาห์ ผู้เรียนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่ม 17 เปโซ/KW
 2. ค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาและระยะเวลาที่เรียน (50 – 150 เปโซ/เล่ม)
 3. กิจกรรมในแคมปัส ทุกวันอังคารและพฤหัส 18:00 – 19:00 น. มีกิจกรรม Zumba ทุกวันพุธ 18:00 – 19:00 น. มีกิจกรรม Yoga และทุกวันเสาร์ 14:00 – 16:00 น. มีกิจกรรม Movie
 4. บริการทำความสะอาดห้อง 2 ครั้ง/สัปดาห์ และตารางจะประกาศไว้ที่กระดานข่าว
 5. บริการซักผ้าฟรีที่บริเวณชั้น 4 ของสถาบัน เปิดรับผ้าในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 12:00 – 13:00 น.
 6. เวลาที่ออกนอกสถาบันได้: สำหรับหลักสูตร Intensive ESL และ IELTS Guarantee

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ไม่สามารถออกจากสถาบันได้

วันศุกร์ ออกจากสถาบันได้ เวลา 17:00 – 24:00 น.

วันเสาร์ ออกจากสถาบันได้ เวลา 05:00 – 24:00 น.

วันอาทิตย์ ออกจากสถาบันได้ เวลา 05:00 – 22:00 น.

เวลาที่ออกนอกสถาบันได้: สำหรับหลักสูตรอื่นๆ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 – 22:00 น.

วันศุกร์ ออกจากสถาบันได้ เวลา 17:00 – 24:00 น.

วันเสาร์ ออกจากสถาบันได้ เวลา 05:00 – 24:00 น.

วันอาทิตย์ ออกจากสถาบันได้ เวลา 05:00 – 22:00 น.

EV Academy สถาบันสไตล์รีสอร์ท ที่เปิดตัวได้เพียงไม่นาน ตั้งอยู่ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนต่างชาติทั้งหมด 8 หลักสูตร คือ ESL Classic, Intensive ESL, Power Speaking 6/8, Intensive IELTS, IELTS guarantee, TOEIC และ Business English สถาบันนี้เป็นหนึ่งใน destination ของใครหลายคน เพราะที่นี่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ความใหม่ และ facilities ที่ครบครัน มาใน Concept “กินหรู อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท” ภายในสถาบันมี Fitness อยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคาร เปิดตั้งแต่เวลา 05:00 – 08:00 น. และ 17:00 -23:00 น. มีโต๊ะปิงปองและโต๊ะสนุ๊กเกอร์ อยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร เปิดให้บริการสำหรับผู้เรียน

นอกจากนี้ยังมีห้องโยคะ บริเวณชั้น 2 ของอาคาร ที่เปิดให้บริการทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 – 19:00 น. ความพิเศษของที่นี่คือ ผู้เรียนจะได้เรียนโยคะกับครูที่ผ่านการเทรนมาแล้ว หากใครสนใจสามารถเข้ามาเล่นได้เลย ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเล่นมาก่อน รับรองว่าต้องถูกใจแน่นอน!! เพราะนอกจากจะได้เรียนกับครูที่ผ่านการเทรนโดยตรงแล้ว บรรยากาศในห้องนี้ดีไม่แพ้กับห้อง fitness เลย แถมที่นี่ยังมีสระว่ายน้ำ อยู่บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร เห็นสระว่ายน้ำสวยๆ แบบนี้ ไม่ได้มีไว้โชว์อย่างเดียวนะ เมื่อมาเรียนที่นี่ทุกคน สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เลิกเรียนจนถึง 5 ทุ่มเลย

ร้านกาแฟก็เป็นอีก 1 โลเคชั่นยอดฮิตของเด็กที่นี่ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08:00 – 24:00 น. ด้านในเต็มไปด้วยเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ทั้งชานมไข่มุก กาแฟ น้ำปั่น และขนมอีกมากมายให้น้องๆ ได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กขนมปัง บราวนี่  ขนมอบกรอบ ยาวไปจนถึงมาม่า แถมที่นี่ยังมีไมโครเวฟ และเครื่องปริ้นให้บริการอีกด้วย (ปริ้นเอกสาร 10 เปโซ/1 แผ่น) ภายในร้านกาแฟค่อนข้างกว้าง มีพื้นที่จำนวนมากให้ผู้เรียนได้มานั่งชิล บรรยากาศรอบๆ ก็ดี มองออกไปเจอแต่วิวสวยๆ รอบสถาบัน

อีกหนึ่ง highlight ของที่นี้คือตัวสถาบัน ที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับอยู่รีสอร์ท นั่นเอง ขอบอกเลยว่าตอนเข้ามาสถาบันครั้งแรกคือทึ่งมากๆ เลย ทั้งห้องเรียนตัว-ต่อ-ตัว ห้องเรียนแบบกรุ๊ปคลาส ค่อนข้างกว้างมากเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ แถมห้องเรียนตัว-ต่อ-ตัว ทุกห้องยังติดแอร์อีกด้วย ซึ่งต่างๆ จากสถาบันอื่นๆ ที่จะติดแอร์แค่บริเวณส่วนกลางเท่านั้น

ส่วนห้องพักทั้งแบบ 1 – 4 คน คือดีหมด ทุกห้องพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง ถ้าเป็นห้อง 4 คน จะเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียง แต่บริเวณด้านข้างของเตียงถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือด้วย ซึ่งดีมากๆ เลย ในห้องจะมีโต๊ะให้อ่านหนังสือ ตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ พร้อมตู้เซฟ 1 ตู้ ต่อ 1 คน เอาไว้เก็บของสำคัญ มีตู้เย็น ห้องน้ำที่สะอาด และใหม่มากๆ ที่นี่จะมีแม่บ้านค่อยดูแลทำความสะอาดให้อาทิตย์ละ 2 ครั้ง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้อาทิตย์ละ 1 ครั้งซึ่งถือว่าดีมากๆ เลย เพราะจะทำให้ผู้เรียนมีเวลาในการพักผ่อนมากยิ่งขึ้น

กรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ผลคะแนนสอบ รูมเมท ครู สามารถติดต่อกับ staff คนไทยได้ที่ประจำอยู่ในนั้นได้เลย ออฟฟิศจะอยู่บริเวณชั้น 1 เปิดให้บริการตั้งแต่ 08:00 – 18:00 น. ในกรณีที่ไม่สบาย ทางสถาบันก็มีห้องพยาบาลคอยให้ความช่วยเหลือเช่นกัน สามารถติดต่อขอรับยาได้ภายออฟฟิศ ที่ห้องนี่จะมีพยาบาลคอยประจำอยู่ตลอด ตั้งแต่ 08:00 – 17:00 น. ค่ะ หรือหากใครต้องการรับทราบผลคะแนน ข่าวสารต่างๆ ของสถาบัน หรือทริปในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณ lobby ได้เลยค่ะ

สถาบัน EV Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ตกแต่งสไตล์รีสอร์ทที่ให้มากกว่าความรู้ มาเรียนภาษาอังกฤษที่นี้ครบจบในทีเดียวค้า~