เรียนภาษาที่สถาบัน CELLA Language Academy

CELLA Language Academy เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพในเรื่องการเรียนการสอน คุณครูมากประสบการณ์ ได้รับการเทรนมาอย่างดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน เปิดสอนครอบคลุมในทุกหลักสูตร สถาบัน CELLA Language Academy ตั้งอยู่ที่เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 2 แคมปัส คือ Premium Campus ที่มาในรูปแบบคอนโดระดับ High-End และ Uni campus เปิดตัวในเดือนมกราคม 2017 ทั้ง 2 แคมปัส ตั้งอยู่ใน location ที่ดี บริเวณรอบๆ มีร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดให้บริการสำหรับผู้เรียน

 1. มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการ
 2. มีหลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้เรียนที่อยากพูดภาษาอังกฤษได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือมีเวลาน้อย มีคลาสเรียนตัว-ต่อ-ตัว (1:1) ให้เลือกตั้งแต่ 4 – 6 และ 9 คาบ/วัน
 3. มีหลักสูตรพิเศษอย่าง ACE (Flight Attendant English Interview ) หรือหลักสูตรการสัมภาษณ์สำหรับการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และหลักสูตร TESOL หลักสูตรสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ
 4. สถาบันมีคุณครู Native Speaker สอนในคาบเรียนแบบกลุ่มเล็ก
 5. ครูผู้สอนในทุกหลักสูตรจะได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ จากผู้อบรมมืออาชีพ
Level ระดับภาษาอังกฤษ 9 ระดับ ของสถาบัน CELLA
1 Novice เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น
2 Beginner นำเสนอความคิดเห็นและการแสดงออกขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ที่กำหนด
3 Elementary การสร้างประโยคพื้นฐานโดยใช้คำและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4 Pre-Intermediate แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
5 Intermediate ฝึกแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายแบบง่าย
6 Upper-Intermediate ฝึกฝนคำศัพท์กับสถานการณ์ที่หลากหลายและการสนทนาระดับสูง
7 Pre-Advance การสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ
8 Advanced ทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานการณ์ต่างๆ
9 Superior-Advanced การสร้างประโยคด้วยไวยากรณ์ที่ถูกต้องที่ช่วยในการสนทนาพิเศษ
หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

(สัปดาห์)

ระดับ คาบเรียน คำอธิบายหลักสูตร/หลักสูตร
Power Speaking 4 หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เน้นการพัฒนาทักษะการพูด ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจในคาบเรียนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 4 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Premium และ Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Power Speaking 5 หลักสูตรที่นิยมที่สุดของผู้เรียน ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ที่เป็นจุดอ่อนของผู้เรียน ผ่านคาบเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว (1:1) 5 คาบ/วัน และผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจในคาบเรียนแบบกลุ่มเล็กได้อีกด้วย 1-24 ทุกระดับ        เรียนแบบ (1:1) 5 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 3 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Premium และ Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Power Speaking 6 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีระยะเวลาเรียนสั้น และต้องการเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว (1:1) ในจำนวนที่มากถึง 6 คาบ/วัน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด

 

1-24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Premium และ Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Expresser หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีระยะเวลาเรียนสั้น และต้องการเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว (1:1) ในจำนวนที่มากถึง 9 คาบ/วัน เนื้อหาคลอบคลุมครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ มีการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ ไม่หยุดในวันนักขัตฤกษ์ 1-2 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 9 คาบ/วัน

Native Class 1 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Premium

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– หลักสูตรเรียนวันจันทร์ – วันเสาร์

– วันเสาร์เรียน 2 คาบเรียน/วัน (ช่วงเช้า)

– ไม่หยุดในวันนักขัตฤกษ์

TOEIC

General

หลักสูตร TOEIC General เป็นการผสมระหว่างหลักสูตร ESL และ TOEIC ถูกออกแบบมาคลอบคลุมทุกทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดันในการสอบครั้งแรก 4 – 12 ทุกระดับ       เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 4 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Premium และ Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

TOEIC

Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนนสอบ TOEIC สูงๆ ออกแบบให้มี Mock Test 2 คาบ/วัน เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะของผู้เรียนเรียน 4 – 12 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 4 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Premium และ Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

IELTS

Preparation

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ IELTS มาก่อน เป็นการผสมระหว่างหลักสูตร ESL 4 คาบ/วัน และ IELTS 4 คาบ/วัน

 

 

 

4 – 12 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 4 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

IELTS

Intensive

 

 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีผลคะแนน และมีประสบการณ์ในการสอบ IELTS มาก่อน ผู้เรียนสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป แต่หลักสูตรนี้จะไม่รวมการสอบจริง และไม่รับรองผลคะแนน IELTS 4 – 12 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

IELTS

Guarantee

 

หลักสูตร IELTS Guarantee เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีผลคะแนน และมีประสบการณ์ในการสอบ IELTS มาก่อน หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อรับรองผลคะแนน IELTS สำหรับผู้เรียนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายคะแนนสอบ IELTS อย่างเฉพาะเจาะจง โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้เรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนทั้งหมด 100% รวมถึงการจำลองสอบในทุก 4 สัปดาห์ และไม่ได้รับการเตือนใดๆ หลังจาก 12 สัปดาห์ หากผู้เรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ผู้เรียนสามารถขยายระยะเวลาในการเรียนได้จนกว่าจะได้คะแนนตามเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเรียน แต่ผู้เรียนจะต้องจ่ายค่าหอพัก ค่าต่อวีซ่า และ Local Fee อื่นๆเอง

 

 

 

12
คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน รับประกันผลคะแนน
4.5 5.5
5.0 6.0
6.0 6.5
 

เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 2 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Uni

– เริ่มเรียนตามวันที่กำหนดในแต่ละเดือน

– หลักสูตรนี้รวมค่าธรรมเนียมการสอบ Official IELTS test แล้ว

– บังคับสอบ official test ในสัปดาห์ที่ 10 และสถาบันจะชำระค่าใช้จ่ายในการสอบให้เพียงครั้งเดียว

– ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง test module ได้ หลังจากลงทะเบียน

 

 

 

 

 

ACE

(Flight Attendant English Interview)

หลักสูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ การฟัง และการพูด-oriented การสร้างบทสนทนาและการเรียนรู้ทักษะต่างๆ อย่าง การเขียน และการโต้ตอบ ซึ่งต้องใช้ในการสัมภาษณ์ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดย partnership จาก Korean School ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 4 – 24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก 4 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

BPE (Business & Professinal) หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ เนื้อหาคลอบคลุมสอนตั้งแต่การคุยโทรศัพท์ อีเมล์ การประชุม และการนำเสนอ ซึ่งหลักสูตรนี้สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ และ Native Teacher ที่จะมาสอนทักษะการนำเสนอเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ 4 – 24 ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนnแบบกลุ่มเล็ก 4 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Premium

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

TESOL หลักสูตรสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้มีการรับรองด้วยประกาศนียบัตร TESOL โดยมีเงื่อนไข คือผู้เรียนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ โดยหลักสูตรการเรียน คือ หลักสูตรที่ใช้ใน Concordia International University ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนครบ 100% และผ่านการประเมินผล 4-24 TOEIC 700 คะแนนหรือสูงกว่า เรียนแบบ (2:8) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่มเล็ก (VDO) 2 คาบ/วัน

Self –Study 2 คาบ/วัน

Special Class 1 คาบ/วัน

 

 

– เปิดสอนที่แคมปัส: Uni

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

*รายการชื่อวิชาเรียนกลุ่ม (GC) Native English, Job English, Survival English, Grammar, Debate, Conversational Skills, Media Class และ Pronunciation ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้

แบ่งออกเป็น 3 แบบ

 1. ห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ One-on-one classrooms ออกแบบให้มีผนังกั้นห้อง ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ช่วยลดความประหม่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. ห้องเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ หรือ International Small Group Courses เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก โดยก่อนเข้าเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ ผู้เรียนทุกคนจะต้องทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทดสอบในวันแรกของการลงทะเบียนเรียน การเรียนแบบกลุ่มนานาชาติจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 3. Night class เป็นคลาสเรียนเพิ่มเติมในช่วงกลางคืน คล้ายกับคลาส Optional class แต่บังคับเข้าเรียนในหลักสูตร Sparta

ตารางเรียน Power Speaking 4

Schedule Time Power Speaking 4
07:00 – 07:50 Breakfast
08:00 – 08:45 1:1 Writing & Grammar
08:50 – 09:35 Group: Native Speaker
09:40 – 10:25 Self-Study
10:30 – 11:15 Group: Pronunciation
11:20 – 12:05 1:1 Improve Conversational Skill
12:05 – 13:05 Lunch
13:05 – 13:50 1:1 Speaking & Listening
13:55 – 14:40 Self-Study
14:45 – 15:30 1:1 Reading & Vocabulary
15.35 – 16.20 Group: Grammar
16:25 – 17:10 Group: Survival English
17:15 – 18:00 Special Class
18:00 – 19:00 Dinner
19:00 Free Time

*ตารางเรียนขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละบุคคล

 

 1. ราคาค่าเรียนรวมค่าไฟเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ค่าไฟฟ้ามากกว่า 15 KW/สัปดาห์ ผู้เรียนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่ม 15 PHP/KW
 2. ค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาและระยะเวลาที่เรียน (200 – 600/เล่ม)
 3. บริการทำความสะอาดห้อง 1 ครั้ง/สัปดาห์
 4. บริการซักผ้า 58 เปโซ/2 กิโลกรัม
 5. เวลาที่ห้ามออกนอกสถาบัน:

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 22:00 น.

วันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 24:00 น.

 1. CELLA บริการอาหาร 3 มื้อ แบบบุฟเฟต์ *ในวันเสาร์และอาทิตย์ทางสถาบันมีอาหาร 2 มื้อ คือ อาหารเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 และ มื้อเย็น

CELLA Language Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เปิดสอนทั้งหมด 2 แคมปัส คือ Premium Campus และ Uni campus โดยทั้ง 2 แคมปัส ตั้งอยู่ใน location ที่ดีมากๆ เชื่อว่าถ้าทุกคนได้มาเรียนต้องชอบ เพราะบริเวณรอบๆ แคมปัส มีร้านอาหารยอดฮิตอย่าง Jollibee และ Starbuck และสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดให้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านนวด ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า

Premium Campus เปิดตัวในปี 2014 มาในรูปแบบคอนโดระดับ High-End ภายในแคมปัสมีทั้ง fitness และ café เปิดให้บริการกับผู้เรียนทุกคน แคมปัสนี้ค่อนข้างเหมาะกับผู้ปกครองที่สนใจหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว  หรือ Family Course มากๆ เพราะบริเวณที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น โซฟา ทีวี ห้องเล่นเด็ก และห้องครัว นอกเหนือจากหลักสูตร Family แล้ว แคมปัสนี้ยังเปิดสอนอีก 6 หลักสูตรด้วยกัน คือ Power Speaking 4/5/6, TOEIC, Expresser และ Business English ค่ะ

Uni campus เปิดตัวในเดือนมกราคม 2017 มาพร้อมกับหลักสูตรอัดแน่น เพราะนอกเหนือจากหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่าง Power Speaking 4/5/6 และ Expresser แล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบอย่าง TOEIC, IELTS Preparation, IELTS Intensive & Guarantee และหลักสูตรสุดพิเศษอย่าง ACE (Flight Attendant English Interview ) หรือหลักสูตรการสัมภาษณ์สำหรับการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และหลักสูตร TESOL หลักสูตรสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ

ส่วนหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่ CELLA Language Academy คือ หลักสูตร Expresser เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1-2 สัปดาห์ ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีเวลาเรียนน้อย การเรียนจึงเข้มข้นมาก และเห็นผลในระยะเวลาสั้นค่ะ ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะได้เรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว (1:1) สูงสุดถึง 9 คาบ/วัน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ และจะได้เรียนคาบเรียนแบบกลุ่มเล็กกับ Native Speaker วันละ 1 คาบเรียน ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เพื่อฝึกการออกเสียง การ pronunciation ที่ถูกต้องของคำศัพท์ต่างๆ บอกเลยว่าเป็นการเรียนที่เข้มข้นสุดๆ ค่ะ สำหรับใครที่ทำงาน ลาพักร้อนได้เพียงแค่ 1-2 สัปดาห์ ขอแนะนำสถาบันนี้เลยค้า~