เรียนภาษาที่สถาบัน API BECI

API BECI สถาบันสอนภาษาอังกฤษในเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 2 แคมปัสด้วยกัน คือ API BECI Main Campus เป็นแคมปัสหลักที่มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เปิดตัวขึ้นในปี 2003 และ API BECI The Café (Lady Campus) เป็นแคมปัสหญิงล้วน เปิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ปี 2561 ที่ผ่านมานี่เอง

ตัวสถาบันออกแบบหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่  ตัวสถาบันตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ ถูกสร้างภายใต้ concept ที่ว่า “สถาบันแห่งขุนเขา” เมื่อมาเรียนที่นี่ ผู้เรียนจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นหนี่งใน option ดีๆ ของสถาบัน API BECI

 1. สถาบัน API BECI มีโปรแกรมที่เรียกว่า EDUCARE ซึ่งจัดว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่ unique innovation มากๆ ถูกออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และagent เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของตัวเองมากขึ้น
 2. สถาบัน API BECI มีโปรแกรมเสริมอย่าง Speaking Prescription (SP) คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน โดยทางสถาบันจะเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกวิดีโอบทสนทนาของผู้เรียน เพื่อนำไปแก้ไข grammar และรูปประโยค ที่ผู้เรียนพูดให้ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้เรียนจะได้รับเอกสาร ซึ่งเป็น Scripts ของตัวเองที่ผ่านการแก้ไขจากทีม SP ของทางสถาบัน รวมถึง VDO พร้อม Subtitle ที่ผู้เรียนได้ให้สัมภาษณ์ไปด้วย ส่วนโปรแกรมเสริมอย่าง REHAB  PROGRAM ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ grammar และ pronunciation ให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยครูเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน
 3. ครูมีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรและฝึกอบรมให้มีความพร้อม ความรู้ ความสามารถในการสอนผู้เรียน เนื่องจาก API BECI เป็นหนึ่งในสมาชิกของ TESLA สมาพันธ์ฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์นั่นเอง และปัจจุบันประประธานสมาพันธ์ของ TESLA ดำรงตำแหน่งตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและหลักสูตรของ BECI
 4. ภายในสถาบันมี facilities ที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น fitness, coffee shop และร้านนวด เปิดบริการให้กับผู้เรียนอีกด้วย
 5. เมื่อมาเรียนที่นี่ ผู้เรียนจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียสเท่านั้น!! ถือเป็น หนี่งใน option ดีๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยากสัมผัสอากาศหนาว เรียนท่ามกลางธรรมชาติ
 6. ทางสถาบันมีโปรแกรมที่เรียกว่า Add-On เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ฝึกฝนความรู้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจุดอ่อนของผู้เรียน โดยในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนสามารถลงเรียน Speaking Prescription Program, Rehab Program, Speaking Coaching Program และ Cafe D.I.Y Program เพิ่มเติมได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรม

 

คะแนน TOEIC คะแนน TOEFL

PAPER

คะแนน TOEFL

IBT

คะแนน IELTS คะแนน CEFR

*มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

ระดับ BLS
0-250 0-310 0-8 0-1.0 (1-20)

ระดับเริ่มต้น

310-343 9-18 1.0-1.5 A1 (21-40)

ระดับพื้นฐาน 1

347-473 19-29 2.0-2.5
255-400 397-433 30-40 3.0-3.5 A2 (41-60)

ระดับพื้นฐาน 2

437-473 41-52 4.0 B1 (IELTS 3.5) (61-75)

ระดับกลาง 1

405-600 477-510 53-64 4.5-5.0 B1 (IELTS 4.5)
B1 (IELTS 5.0) (76-90)

ระดับกลาง 2

605-780 513-547 65-78 5.5-6.0 B2
550-587 79-95 6.5-7.0 C1 (91-95)

ระดับสูง 1

785-990 590-677 96-120 7.5-9.0 C2 (96-100)

ระดับสูง 2

990 677 120 9 C2 (100)

ระดับสูง 2

หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลา ระดับ คาบเรียน คำอธิบายหลักสูตร/หลักสูตร
Speed ESL  (Semi-Sparta) Speed ESL เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้เรียนที่ตั้งใจเดินทางมาเรียนที่ API BECI เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา 1-24 สัปดาห์ ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม 2 คาบ/วัน

Night Class 3 คาบ/วัน (Optional)

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class

– สอบ SP เดือนละ 1 ครั้ง

– วันจันทร์-พฤหัสบดี สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน

Sparta ESL Sparta ESL เป็นหลักสูตรที่มีตารางเรียนอัดแน่นมากกว่า Speed ESL เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาของ

ผู้เรียนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดหลักสูตร

1-24 สัปดาห์ ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1) 5 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม 3 คาบ/วัน

Night Class 3 คาบ/วัน (Mandatory)

– บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class

– สอบ SP สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

– Rehab Program สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

– วันจันทร์-พฤหัสบดี         ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน

Special Business English หรือ SBEC หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ

เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่มีการใช้เป็นประจำในการติดต่อทางธุรกิจ

1-24 สัปดาห์ คะแนนตอนเข้าเรียน TOEIC อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน IIELTS 3.5 ขึ้นไป เรียนแบบ (1:1)  5 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม 1 คาบ/วัน

Night Class 3 คาบ/วัน (Optional)

– สามารถเรียนได้เฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในระดับ intermediate ขึ้นไป

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class

– สอบ SP เดือนละ 1 ครั้ง

– วันจันทร์-พฤหัสบดี สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน

TOEIC Foundation หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับ TOEIC เป็นหลักสูตร สำหรับผู้เรียนเริ่มต้นที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 1-24 สัปดาห์ ทุกระดับ เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม 2 คาบ/วัน

Night Class 3 คาบ/วัน (Optional)

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class

– วันจันทร์-พฤหัสบดี         ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน

– สถาบันสามารถจัดการสอบจำลองสอบให้ผู้เรียนได้

TOEIC Guarantee หลักสูตร TOEIC แบบรับประกันผลเป็นหลักสูตร สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบ TOEIC ให้ได้คะแนน ตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 

 

12 สัปดาห์
คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน รับประกันผลคะแนน
400 600+
550 700+
700 800+
เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม 2 คาบ/วัน

Night Class 3 คาบ/วัน (Mandatory)

– บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class

– วันจันทร์-พฤหัสบดี         ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน

– ในสัปดาห์ที่ 10 ผู้เรียนจะต้องสอบการฟังและการอ่านอย่างเป็นทางการ ในประเทศฟิลิปปินส์

 

 

IELTS Foundation หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับ IELTS ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS 1-24 สัปดาห์ คะแนนตอนเข้าเรียน 3.5 ขึ้นไป เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม 3 คาบ/วัน

Night Class 2-3 คาบ/วัน (Optional)

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class

– วันจันทร์-พฤหัสบดี         ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน

– หลังจาก 1 เดือน ผู้เรียนสามารถทดลองสอบได้ หากต้องการ

IELTS Guarantee หลักสูตร IELTS แบบรับประกันผลได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะ IELTS ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้ถึงระดับที่

ต้องการ

 

 

 

12 สัปดาห์
คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน รับประกันผลคะแนน
4.0 5.5+
5.0 6.0+
6.0 6.5+
6.5 7.0+
เรียนแบบ (1:1)  4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม 3 คาบ/วัน

Night Class 3-4 คาบ/วัน (Mandatory)

 

– บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class

– วันจันทร์-พฤหัสบดี         ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน

– Night Class เดือนแรกจะเป็นการเรียนเพื่อปูพื้นฐาน IELTS ส่วนเดือนที่ 2 เป็นต้นไปจะมีการสอบพูด ทุกๆ สัปดาห์

– ในสัปดาห์ที่ 10 ผู้เรียนจะต้องสอบอย่างเป็นทางการ ที่ศูนย์สอบเมืองบาเกียว

หลักสูตรเสริมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกคน ได้ฝึกฝนความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนอยู่สม่ำเสมอ สำหรับหลักสูตรเสริมของ API BECI Main Campus มีทั้งหมด 4 หลักสูตรด้วยกัน

1.SP Program ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาและแก้ไขจุดอ่อนของผู้เรียน ผ่านการเรียนไวยากรณ์และการทดสอบการพูด ทางสถาบันจะใช้โปรแกรมนี้ประเมินระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อไวยากรณ์ (Grammar Focus) แตกต่างกันไปให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด โดยกำหนดเวลาพูด 2 นาที ในขณะที่พูด ทางสถาบันจะทำการบันทึก VDO การสัมภาษณ์ เพื่อนำ VDO ดังกล่าวไปแก้ไข้รูปประโยคที่ผิดให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  จากนั้นผู้เรียนจะได้รับ VDO การสัมภาษณ์ที่มี subtitle พร้อมกับสคลิปพูดที่ผ่านการแก้ไขมาเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมนี้ช่วยผลักดันให้ผู้เรียนเตรียมตัว ทบทวนบทเรียน และพูดได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

2.Rehab Program ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีระดับภาษาอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานจนถึงระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง สอนครอบคลุมตั้งแต่คำศัพท์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำมากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สอนโดยครูเจ้าของภาษา ในรูปแบบการเรียนแบบกลุ่มเล็ก (1:5)

3.Speaking Coaching เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกฝนอย่างเข้มข้น เพื่อเร่งการพัฒนาด้านการสื่อสาร ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกความแตกต่างของการออกเสียง แก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงได้ ผ่านการฝึกโดยสำนวนที่ซับซ้อน (Tongue twisters) ในรูปแบบการเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว

4.Café D.I.Y Program ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับกาแฟต่างๆ สำหรับชงกาแฟ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ เฉพาะผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรม และผ่านการสอบปลายภาคมาแล้วเท่านั้นที่จะสามารถสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมจากการทำงานได้ (On the Job Training หรือ OJT) ซึ่งหลังจากเรียนจบทางสถาบันจะมีการมอบ certificate ให้กับผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร OJT ทุกคน

 

 

 

แบ่งออกเป็น 3 แบบ

 1. ห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ One-on-one classrooms ออกแบบให้มีผนังกั้นห้อง ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ช่วยลดความประหม่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 2. ห้องเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ หรือ International Small Group Courses เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก โดยก่อนเข้าเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ ผู้เรียนทุกคนจะต้องทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทดสอบในวันแรกของการลงทะเบียนเรียน การเรียนแบบกลุ่มนานาชาติจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 3. Night class เป็นคลาสเรียนเพิ่มเติมในช่วงกลางคืน คล้ายกับคลาส Optional class แต่บังคับเข้าเรียนในหลักสูตร Sparta

Day Time Program

Class Time Speed ESL Sparta ESL
08:00 – 08:50 Reading Sparta GC Listening
09:00 – 09:50 Break SPE Reading
10:00 – 10:50 GC Grammar SPE Writing
11:00 – 11:50 GC Listening Sparta GC SP
12:00 – 12:50 Lunch Lunch
13:00 – 13:50 Speaking Sparta GC Speaking
14:00 – 14:50 Writing SPE Speaking
15:00 – 15:50 Break Speaking
16:00 – 16:50 Listening SPE Picture Description

 Night Class

Class Time Speed ESL (Optional) Sparta ESL (Mandatory)
17:00 – 17:50 Vocabulary Sparta NC Listening
18:15 – 19:05 Dinner Dinner
19:10 – 20:00 Native Speaking 2 Sparta NC Speaking
20:10 – 21:00 Pattern English 1 Sparta NC Vocabulary

  *ตารางเรียนขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละบุคคล

 1. ราคาค่าเรียนรวมค่าน้ำและค่าไฟเรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาและระยะเวลาที่เรียน (1,000 – 1,500 เปโซ/4 สัปดาห์)
 3. บริการทำความสะอาดห้อง 1 ครั้ง/สัปดาห์
 4. บริการซักผ้าฟรี 10 กิโลกรัม/4 สัปดาห์ เปิดรับผ้าในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ในกรณีที่จำนวนผ้าเกิน 10 กิโลกรัม/4 สัปดาห์ ผู้เรียนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. หลักสูตร Speed ESL, Special Business English, TOEIC Foundation และ IELTS Foundation ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class วันจันทร์-พฤหัสบดี สามารถออกไปข้างนอกได้ หลังเลิกเรียน ส่วนหลักสูตร Sparta ESL, TOEIC Guarantee และ IELTS Guarantee บังคับเข้าเรียนคาบ Night Class วันจันทร์-พฤหัสบดี สามารถออกไปข้างนอกได้
 6. เวลาที่ห้ามออกนอกสถาบัน:

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เวลา 22:00 น.

วันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 02:00 น.

 1. ราคาทั้งหมดนี้ยังไม่รวมโปรแกรมเรียนเสริม (Add-on Programs) ลงเรียนตามความสมัครใจ (ชำระส่วนต่างที่บาเกียว)

7.1 SP Program เรียนแบบกลุ่ม 1 คาบ/วัน ค่าใช้จ่าย 2,000 เปโซ/4 สัปดาห์ (ทุกระดับ)

7.2 Rehab Program เรียนแบบกลุ่ม 4 คาบ/วัน ค่าใช้จ่าย 1,000 เปโซ/1 สัปดาห์ (ทุกระดับ)

7.3 SC Program เรียนแบบกลุ่ม 4 คาบ + 1 คาบ การสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่าย 4,000 – 6,000 เปโซ/4 สัปดาห์ (สูงกว่าระดับพื้นฐาน)

7.4 Café D.I.Y Program เรียนแบบกลุ่ม 1 คาบ/วัน ค่าใช้จ่าย 6,000 เปโซ/4 สัปดาห์ (ทุกระดับ) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวกได้ (วันจันทร์-ศุกร์ 08:00 – 17:00 น.)

API BECI หนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สถาบันนี้ตั้งอยู่ในเมืองบาเกียว เมืองที่มีอากาศดีตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียส บอกเลยว่าอากาศที่นี้ดีมากๆ เหมือนเชียงใหม่ในช่วงหน้าหนาวเลยค่ะ โดยสถาบัน API BECI มี 2 แคมปัสหลักในประเทศฟิลิปปินส์ คือ API BECI Main Campus ที่เปิดตัวขึ้นในปี 2003 โดยออกแบบให้ตัวอาคารตกแต่งด้วยไม้ และหิน ทั้งหมด ให้ความรู้สึกเหมือนที่พักตากอากาศ เพราะบรรยากาศรอบๆ ของสถาบันนี้ ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ และสายหมอก

ส่วน API BECI The Café (Lady Campus) เป็นแคมปัสหญิงล้วนที่เปิดตัวขึ้นในปี 2018 ตัวอาคารตกแต่งด้วยโทนสีสะดุดตาเน้นสีสดช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสดใสให้กับสถาบันนั่นเอง นอกจากนี้ API BECI ยังมีอีกหนึ่งแคมปัสตั้งอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามอีกด้วยนะ

API BECI เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีหลักสูตรโดดเด่นควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และระบบเกณฑ์การวัดประเมินผลที่ดี เพราะสถาบันนี้มีโปรแกรมที่เรียกว่า EDUCARE ซึ่งจัดว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่ unique innovation มากๆ ถูกออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ agent เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของตัวเองมากขึ้น แถมยังมี 4 หลักสูตรเสริมอย่าง SP Program, Rehab Program, Speaking Coaching และ Café D.I.Y Program ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกคน ได้ฝึกฝนความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนอยู่สม่ำเสมอด้วยค่ะ

API BECI เปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร คือ Speed ESL (Semi-Sparta), Sparta ESL, Special Business English, TOEIC Foundation, TOEIC Guarantee, IELTS Foundation และ IELTS Guarantee สำหรับ API BECI Main Campus และเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ Speed ESL (Semi-Sparta) และ Sparta ESL สำหรับ API BECI The Café (Lady Campus)

สำหรับใครที่เป็นสายสุขภาพ ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ออกกำลังกายนะคะ มาเรียนที่นี้ทางสถาบันเขามี Gym เปิดให้บริการ ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้เลยหลังเลิกเรียนเลยค่ะ หรือใครที่หลงรักการนวดเป็นชีวิตจิตใจ ทางสถาบันก็มี Massage Shop เปิดให้บริการอีกด้วยนะ แถมยังมีร้านกาแฟน่ารักๆ เอาใจสายหวานอีก บอกได้คำเดียวว่าใครได้มาเรียนที่นี่ก็แฮปปี้กันทุกคนค้า~