เรียนภาษาที่สถาบัน API BECI

API BECI Main Campus เป็นแคมปัสหลักของสถาบัน API BECI เปิดตัวขึ้นในปี 2003 ที่นี่มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ตัวอาคารตกแต่งด้วยไม้ และหิน ทั้งหมด ให้ความรู้สึกเหมือนที่พักโฮมสเตย์ต่างอากาศ เพราะบรรยากาศรอบๆ ของสถาบันนี้ ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ และหมอก มองวิวรอบๆ คล้ายกับสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติแถวภาคเหนือบ้านเราเลยแหละ สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในแคมปัสนี้ มีทั้งหมด 7 หลักสูตร คือ Speed ESL (Semi-Sparta), Sparta ESL, Special Business English, TOEIC Foundation, TOEIC Guarantee, IELTS Foundation และ IELTS Guarantee