เงินเปโซ เมื่อเทียบกับเงินบาทแล้วมีค่าเท่าไหร่กัน!

เงินเปโซ หน้าตาเป็นยังไง!

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับ สกุลเงินฟิลิปปินส์ กันก่อน
ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์ ใช้สกุลเงิน “เปโซ” (Peso)  ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช้อย่างเป็นทางการ สัญลักษณ์ หรืออักษรย่อสกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ ได้แก่ ₱(ทางการ) และ PHP

ว่าด้วยเรื่องของมูลค่าเงิน

ธนบัตรที่ใช้อยู่ตอนนี้ มีมูลค่าตั้งแต่ 20 Peso, 50 Peso, 100 Peso, 200 Peso, 500 Peso และ 1,000 Peso และมีเหรียญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 Sentimo,5 Sentimo,10 Sentimo, 25 Sentimo, 1 Peso,5 Peso และ 10 Peso จะว่าไป ก็ใช้ง่ายๆ เหมือนเงินบ้านเราเลย มีบางเหรียญคล้ายๆเงินไทยด้วย

ธนบัตรเงินเปโซ ทุกใบ จะบอกจำนวนเงิน และแยกสีชัดเจน
ธนบัตร20 Pesoสีส้ม

ธนบัตร50 Peso สีแดง

ธนบัตร100 Pesoสีม่วง

ธนบัตร200 Peso สีเขียว (อย่าจำผิด ว่าเป็น ธนบัตรใบละ 20 บาทที่บ้านเรา)

ธนบัตร500 Peso สีเหลือง

ธนบัตร1000 Pesoสีน้ำเงิน

หน่วยเหรียญ Peso
เหรียญ10Pesoตรงกลางเป็นสีทอง รอบๆเป็นสีเงิน (คล้าย เหรียญ 10บาทเงินไทย)

เหรียญ 5 Peso สีเหลืองทอง มีขนาดเล็กกว่า เหรียญ 10Pesoเล็กน้อย

เหรียญ 1 Peso สีเงิน มีขนาดเล็กกว่า เหรียญ 5 Peso

เหรียญ Sentimo

เหรียญ 25-sentimo สีเหลืองทอง มีเลข 25บอกไว้ชัดเจน

เหรียญ 10-sentimoสีทองแดง มีเลข 10 บอกไว้ชัดเจน

เหรียญ 5 sentimoสีเหลืองทอง มีรูตรงกลาง ขนาดจะเล็กกว่า เหรียญ 10 เล็กน้อย

เหรียญ 1 sentimoสีเหลืองทองมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ5sentimoเล็กน้อย

อัตราค่าเงินเปโซกับเงินบาท ณ ปัจจุบัน (เดือน สิงหาคม ปี 2018) อัตราแลกเปลี่ยน 0.60 เปโซ/บาท หรือ 100 เปโซ เท่ากับเงินไทย 60 บาทนั่นเองค่ะ

อัพเดทเหรียญใหม่ ทุกเหรียญ จะเป็นสีเงิน และบอกมูลค่าเหรียญชัดเจน

Q & A

ใช้ บัตร ATMของไทย ไปกดเงินที่ ฟิลิปปินส์ ได้ไหม?
– ได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการกด 250เปโซ และสามารถกดได้ที่ตู้ที่มีสัญลักษณ์ Visa หรือMastercard

ใช้ บัตรเดบิต บัตรเครดิต รูดซื้อของ ที่ฟิลิปปินส์ได้ไหม?
– บัตรเครดิตสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง ยกเว้นร้านค้าและร้านอาหารขนาดเล็ก

Related Posts