ระบบ Callan Method สุดฮิต ของประเทศอังกฤษ

Callan Method : เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว กว่าวิธีการอื่นถึงสี่เท่า ซึ่งเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เป็นหลักสูตรมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในหลายประเทศ QQ English เป็นโรงเรียนแรก และแห่งเดียวในประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับใบอนุญาตทำการเรียนการสอน Callan แบบ Official จากประเทศอังกฤษ

Callan Method มีกฎในการเรียนการสอนที่เคร่งมาก ไม่ว่าครูสอนคนไหนก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้  ซึ่งเป็นการเรียนแบบถาม-ตอบ ระว่างครู-นักเรียน หรือที่เรียกว่า “drills” โดยครูผู้สอนต้องพูดให้เร็วเหมือนกับปกติที่เขาพูดกับเจ้าของภาษาด้วยกัน โดยครูจะอ่านคำถามในหนังสือ (Callan Method) ซ้ำ 2 ครั้ง และนักเรียนจำเป็นจะต้องตอบคำถามกลับแบบทันที ซึ่งถ้าตอบผิด ครูจะแก้คำตอบให้ทันที แล้วเราก็ตอบใหม่ และครูจะคำถามทั้งหมดในหนังสือวนไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกคนจะจำคำตอบได้เป๊ะๆ ถึงละเริ่มเปลี่ยนไปถามคำถามจากหนังสือเล่มใหม่ ซึ่งการตอบวนไป ฟังคำถามวนไปยังช่วยให้เราจำรูปแบบและไวยากรณ์ที่ถูกต้องไปใช้ได้จริง และยังมีสอบ (dictation) ทั้งการอ่าน และการเขียน เวลาที่เราสามารถผ่าน Station นั้นๆได้ก่อนขึ้นเล่มใหม่ คือบอกได้ว่า Callan Method สามารถ พัฒนาได้ทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้รวดเร็วถึง 4 เท่า ในเวลาเดียวกัน

 • Callan Method ถูกคิดค้นมานานกว่า 40 ปี โดยสาขาแรกจัดตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และถือเป็น โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • Callan Method เป็นวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีเครือข่ายมากกว่า 100 แห่ง
 • ลูกค้าองค์กรธุรกิจที่ประทับใจการสอนมีตั้งแต่บริษัท ยักษ์ใหญ่ระดับโลก เช่น 7-Eleven และ Standard & Chartered ไปจนถึงบริษัทมหาชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทคิงส์พาวเวอร์ อีกด้วย
  • ลำดับตามธรรมชาติ (Natural order) : ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยธรรมชาติเราเรียนรู้ภาษาโดยการฟังก่อนการพูด และการอ่านก่อนการเขียน ซึ่งแน่นอนว่า Callan Method ได้นำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้
  • เน้นคำศัพท์ (Vocabulary focus) : คำศัพท์เป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าท่านจะเก่งด้านหลักไวยากรณ์หรือ มีความชำนาญด้านอื่นๆ เพียงใด หากท่านไม่ทราบคำศัพท์แล้วละก็ ท่านจะไม่สามารถเข้าใจภาษานั้นๆ ได้ และด้วยวิธีการสอน อย่างเป็นระบบของ Callan Method เรานำเสนอวิธีกาจดจำและทบทวนคำศัพท์อย่างเป็นลำดับขั้น
  • กระตุ้นการตอบสนอง (Stimulus-response) : บรรยากาศในห้องเรียนส่งเสริมให้นักเรียนตอบสนองอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้เริ่มใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่วันแรกที่เรียน คำถามและคำตอบที่คัดสรรมาเป็นพิเศษจะช่วยให้ นักเรียนสามารถฟังและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้
  • แก้ไขความถูกต้องทันที (Immediate correction) : วิธีการเรียนของเราแตกต่างจากวิธีการอื่นๆ โดยผู้สอนของเราจะ แนะนำและแก้ไขการออกเสียงคำศัพท์ที่ผิดพลาดทันที และด้วยวิธีการนี้เองคุณจะ รู้ว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคุณก้าวหน้า ไปเพียงใด และคุณจะมั่นใจว่าผู้ฟังจะสามารถเข้าใจการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของคุณ

Related Posts