ทำความรู้จักกับ IELTS Guarantee Program ของ SMEAG

IELTS Guarantee Program คืออะไร ?

การการันตี IELTS คือการรับประกันว่าถ้าหากเราเรียนหลักสูตร IELTS จำนวน 3เดือนจะได้คะแนน IELTS ตามที่ทางสถาบันการันตี ยกตัวอย่างเช่น Course 2 Guarantee IELTS ที่ 5.5 ถ้าหากผลสอบออกมาเราได้ไม่คะแนนถึง 5.5 สามารถเรียนฟรีและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมจนกว่าจะได้คะแนนตามเป้าหมาย (ต้องรับผิดชอบค่าอาหารและหอพักเอง) แต่ในกรณีที่คะแนนลดลงก็จะไม่ได้รับการการันตีต่อเช่นกัน

สำหรับเกณฑ์การเข้าเรียน IELTS Guarantee Program นั้น จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS (3.5) , TOEFL (40) , TOEIC (490) อย่างใดอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถาบันหรือถ้าเราไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษสามารถเข้ารับการสอบวัดระดับได้ที่สถาบันหากผลสอบออกมาอยู่ที่ระดับ SMEAG 2L ขึ้นไปจะสามารถเรียน IELTS Guarantee Programได้ อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือจะต้องเริ่มเรียนในวันที่สถาบันกำหนดและเรียนเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนเท่านั้นถึงจะได้รับการการันตี ข้อควรระวังในระหว่างเรียนคือจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกคาบที่สถานบันกำหนดและจะต้องไม่ได้รับใบเตือนใดๆทั้งสิ้น

สำหรับศูนย์สอบ IELTS ของ SMEAG นั้นเป็นศูนย์สอบมาตรฐานที่ได้การรับรองจาก BRITISH COUNCIL ตั้งอยู่ที่ Classic Campus หลักสูตร IELTS Guarantee Program ของ SMEAG มีผู้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากถึง 98% เรียกได้ว่าถ้าตั้งใจเรียนไม่มีทางที่จะไม่ได้คะแนนตามเป้าหมายแน่นอน

Related Posts